BLISKOŚĆ OD ŚRODKA
Elementy IFIO (Intimacy from the Inside Out) w pracy własnej, indywidualnej i z parami.

Zapraszamy na dwudniowe warsztaty, podczas których:

 • dowiesz się, w jaki sposób można spojrzeć na konflikty między dwoma osobami, nie tylko w parach, przez pryzmat IFS, podejścia terapeutycznego, które zakłada, że każdy człowiek stanowi system złożony z części oraz zdrowego JA,
 • poznasz podstawowe założenia IFIO, metody terapeutycznej przeznaczonej do pracy z parami,
 • poznasz jedną z najważniejszych technik IFIO, która polega na obserwowaniu dynamiki, w jakiej znajduje się para – czyli śledzeniu sekwencji reakcji i kontrreakcji, a także temu, co się pod nimi kryje,
 • przećwiczysz proces śledzenia sekwencji w pracy z jedną i z dwiema osobami.

IFIO (ang. Intimacy from the Inside Out, pol. Bliskość od Środka) jest modelem terapii par, który czerpie przede wszystkim z podejścia terapeutycznego IFS (ang. Internal Family Systems, pol. System Wewnętrznej Rodziny).

IFS zakłada, że każdy z nas ma dostęp do wewnętrznych zasobów miłości własnej i samoregulacji. Jest to depatologizujące podejście, które pomaga ludziom zrozumieć ich doświadczenia życiowe w bezpieczny i oparty na współpracy sposób.

IFIO, wykorzystując założenia oraz strukturę procesu IFS, umożliwia pozostawanie w kontakcie ze sobą i drugą osobą nawet w sytuacjach nieporozumień i konfliktów czy w przypadku rozłamu w relacji.

Celem IFIO jest naprawa relacji.

Pomoże w tym, jeżeli pomożemy skonfliktowanym osobom zrozumieć, że:

 • Są odrębnymi systemami wewnętrznymi.
 • Odrębności i różnice nie stanowią zagrożenia. To w porządku, że są różni.
 • Podczas pracy można poznać z energii JA swoje części i części drugiej strony, co ma szansę uzdrowić nasze zranienia emocjonalne, a także stworzyć miejsce do spokojnej rozmowy o potrzebach.
 • Dzięki temu możliwy staje się autentyczny i serdeczny kontakt w relacji.

Podczas dwudniowych warsztatów, omówimy, wypróbujemy na sobie, przećwiczymy jedną wybraną technikę z podejścia IFIO – „śledzenie sekwencji”.

Warsztaty są adresowane do osób, które:

 • prowadzą mediacje,
 • wspierają dwójki (pary, rodziców i dzieci, rodzeństwo), towarzysząc im podczas pracy z trudnościami pojawiającymi się w relacjach,
 • pomagają innym w indywidualnym rozwoju, szczególnie jeśli zgłaszane przez nich problemy, dotyczące relacji, wynikają z „choroby Leona”, czyli myślenia: „ale on, ale on, ale ona…, gdyby tylko on się zmienił”,
 • pragną wplatać do mediacji inspiracje zapraszające do głębszego wglądu w siebie,
 • mają gotowość budować świat, w którym chcemy i potrafimy wychodzić z „przezciebicy” (to przez nią, przez niego wszystko) oraz przejmować odpowiedzialność za to, co nasze i współtworzyć silne relacje,
 • poszukują nowych, dodatkowych narzędzi do pogłębienia pracy z parą lub indywidualnym klientem/klientką,
 • po prostu chcą świadomie budować bliskość w swoich związkach.

Znajomość Systemu Wewnętrznej Rodziny i/ lub Porozumienia bez Przemocy i/ lub mediacji ułatwi ćwiczenia na warsztatach, ale nie jest bezwzględnie konieczne.

Kiedy?

8-9 października
8 października - godz.10.00 - 18.00
9 października - godz. 9.00 - 16.00

gdzie?

siedziba FILOMATY, Gliwice, ul.Bojkowska 20a

masz pytania?

skontaktuj się z nami telefonicznie: 731 231 741 mailowo: strefarozwoju@filomata.pl

INWESTYCJA?

Wybierz jeden z poniższych wariantów:

670 zł brutto

 • Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.
 • Wystawiamy faktury VAT.
 • Zadeklarowana kwota zawiera 150 zł brutto zaliczki.
 • W przypadku rezygnacji z warsztatów zaliczka nie podlega zwrotowi.
 • W przypadku rezygnacji z warsztatów w terminie krótszym niż 8 dni wpłacona, pełna kwota nie podlega zwrotowi.
 • Wystawiamy faktury VAT.
 • Jeżeli aktualnie finanse są jedyną przeszkodą, która nie pozwoli Ci wziąć udziału w warsztatach, skontaktuj się z nami.

Opłata za szkolenie zwolniona jest z podatku VAT w przypadku gdy ma charakter kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych:
1. w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) lub 
2. w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013r., poz. 1722). Aby skorzystać z tej opcji, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Prowadzenie warsztatów

Agnieszka Pietlicka, która:

 • gdy w 2011 roku odkryła IFS, uznała, że „jest to jedyne, poznane przez nią jak dotąd podejście, które pokłada tak wielkie zaufanie w ludzkie zasoby, i ma tak wielką moc uzdrawiania”, więc szkoli (nieustannie) siebie i innych w tej metodzie;
 • jest fascynatką sposobu naprawiania bliskich relacji w oparciu o założenia i techniki IFIO, opracowane przez T. Herbine-Blank, autorkę IFIO;
 • od 20 lat prowadzi – jako certyfikowana trenerka – warsztaty (w Polsce i zagranicą) z Porozumienia bez Przemocy, wdrażając przy tym ideę M. Rosenberga we własne życie.