KIEDY DZIECI SIĘ KŁÓCĄ CZYLI AKCJA MINI MEDIACJA JAK STAĆ SIĘ CZĘŚCIĄ ROZWIĄZANIA?

Warsztaty adresujemy dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych, zwłaszcza klas młodszych (I-III). W czasie warsztatów chcemy pokazać, jak w konflikcie towarzyszyć dzieciom, jak stawać się częścią rozwiązania i nie być częścią konfliktu.

Krzyczące na siebie, zaczepiające się dzieci prawdopodobnie chcą być wysłuchane i zrozumiane. Czy osiągną to w ten sposób? Raczej nie. Znajdźmy alternatywę. Energia zjadana przez złość, bezsilność lub frustrację może popłynąć w kierunku szukania sposobu, jak dostać to, co jest dla nas w danym momencie ważne.

Minimediacje:

  • przydadzą się wychowawcom i rodzicom, znajdą zastosowanie w szkołach, przedszkolach, na placach zabaw, na koloniach, we wszelkich instytucjach,
  • mają na celu przekazanie dzieciom i młodzieży umiejętności konstruktywnego radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.

Dzięki mediacjom dzieci m.in.:

  • przyzwyczajają się do szukania rozwiązań zamiast winnych,
  • uczą się słyszeć nawzajem swoje potrzeby zamiast krzyczeć, by ich zdanie było „na wierzchu”,
  • wypowiadając swoje pomysły, które są brane pod uwagę i realizowane, budują pewność siebie,
  • stają się bardziej odpowiedzialne i chętniej przestrzegają ustaleń, które tworzą/współtworzą,
  • w szkole, a następnie na studiach, w pracy i w domu będą odważniejsze w proponowaniu strategii, bardziej chętne do wsłuchania się w potrzeby innych, otwarte na wielość rozwiązań.

Prowadzenie

Katarzyna Kulesza-Gutowska

Czas trwania

4 lub 8 godzin dydaktycznych

Liczebność grupy

maksymalnie 20 osób

Forma warsztatów

stacjonarna