OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE CZYLI OCENIANIE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ UCZNIA

Nie sposób wyobrazić sobie pracy szkoły (przedszkola) bez rodziców uczniów (dzieci). Czasem bywają partnerem dialogu i wielkim wsparciem, czasem – utrapieniem dla nauczyciela. Co możemy zrobić, aby zapewnić sobie dobrą współpracę z rodzicami? Jak prowadzić spotkania rodziców, aby były źródłem siły dla jednej i drugiej strony? Jak mówić, aby słuchali? Jak słuchać, aby mówili? 

Ramowy plan szkolenia: 

 1. Przedstawienie uczestnikom celów szkolenia i kryteriów sukcesu.
 2. Wprowadzenie do oceniania kształtującego, czyli od Sokratesa do Hattie’go.
 3. Przedstawienie strategii oceniania kształtującego.
 4. Przedstawienie technik oceniania kształtującego.
 5. Omówienie I strategii oceniania kształtującego: „Określenie i wyjaśnienie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu”.
 6. Praca uczestników z celami lekcji i kryteriami sukcesu.
 7. Omówienie II strategii oceniania kształtującego: „Organizowanie w klasie dyskusji, zadawanie pytań i zadań, dających informacje, czy i jak uczniowie się uczą”.
 8. Praca uczestników z techniką zadawania pytań.
 9. Omówienie III strategii oceniania kształtującego: „Udzielanie uczniom takich informacji zwrotnych, które umożliwiają ich widoczny postęp”.
 10. Praca uczestników z formułowaniem informacji zwrotnej.
 11. Omówienie IV strategii oceniania kształtującego: „Umożliwianie uczniom, by korzystali wzajemnie ze swojej wiedzy i umiejętności”.
 12. Omówienie zasad oceny koleżeńskiej.
 13. Omówienie V strategii oceniania kształtującego: „Wspomaganie uczniów, by stali się autorami, podmiotami, „właścicielami” procesu własnego uczenia się”.
 14. Omówienie sposobów samooceny ucznia.
 15. Podsumowanie i ewaluacja szkolenia.

Prowadzenie

Maria Czerwińska

Czas trwania

4 lub 8 godzin dydaktycznych

Liczebność grupy

maksymalnie 18 osób

Forma warsztatów

stacjonarna