POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY - INTENSYWNY KURS PODSTAWOWY (34h)
MODUŁ I i MODUŁ II
warsztaty stacjonarne

Wszystkich, którzy chcą świadomie budować relacje – tak, aby były źródłem satysfakcji, radości i bliskości zapraszamy na intensywny kurs Porozumienia bez Przemocy. 

Głównym tematem dwudniowych warsztatów jest poznanie podejścia NVC, sprawdzenie, doświadczenie w praktyce, na czym polega empatyczna komunikacja, poszukanie drogi do zrozumienia siebie i innych ludzi. Będziemy ćwiczyć sposoby, w których możemy wyrażać siebie ze szczerością i uczciwością. To zaproszenie do świata dialogu, w którym każda strona jest z szacunkiem brana pod uwagę.

Dla kogo?

Warsztaty przeznaczone są dla wszystkich, którzy chcą świadomie budować relacje – tak, aby były źródłem satysfakcji, radości
i bliskości. Zawodowo będą szczególnie przydatne dla osób pracujących w działach szkoleń, działach HR, psychologów, pedagogów, psychoterapeutów i trenerów, dadzą możliwość wzbogacenia swojego warsztatu o  skuteczne narzędzia pracy
i przyjrzenia się swojemu stylowi komunikacji.  Świadomość daje wybór!

W trakcie warsztatów dowiesz się, jak można:

 • budować relacje oparte na zrozumieniu i empatii,
 • być w kontakcie ze swoimi emocjami,
 • zerwać ze sposobem myślenia, który prowadzi do gniewu i depresji,
 • nie brać odpowiedzialności za uczucia innych ludzi i jednocześnie – brać pod uwagę ich potrzeby,
 • postrzegać rzeczywistość bez osądów i porównań,
 • zapobiegać konfliktom i rozwiązywać je, stosując Porozumienie bez Przemocy,
 • dzięki empatycznej komunikacji z innymi stać się szczęśliwszym człowiekiem,
 • rozpoznawać zakłócenia w procesie komunikacji i jak ich unikać,
 • zmienić sposób mówienia na taki, który zaprasza do dialogu i tworzy atmosferę wzajemnego szacunku

Warsztaty prezentują podejście POROZUMIENIA BEZ PRZEMOCY Marshalla Rosenberga. Porozumienie bez Przemocy (ang. Nonviolent Comuniaction – NVC) jest czymś więcej, niż skuteczną strategią rozmowy. Jest życiową postawą, umożliwiającą tworzenie sytuacji, w których każdy uczestnik coś zyskuje, która daje konkretne narzędzia do budowania empatycznej komunikacji, co prowadzi do zrozumienia siebie i innych. Pozwala zobaczyć, jak rozmawiać z ludźmi, a nie tylko do nich mówić
– a to wielka różnica. Mówiąc najkrócej – PbP (NVC) oznacza w praktyce:

MNIEJ NIEPOROZUMIEŃ, MNIEJ FRUSTRACJI, WIĘCEJ ROZWIĄZAŃ, WIĘCEJ RADOŚCI.

Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem aktywnych metod warsztatowych i prezentacji. Będziemy pracować na przykładach
z naszego życia. Przygotujemy niezbędne materiały szkoleniowe.

W czasie warsztatów zaprezentujemy i poćwiczymy 4 kroki empatycznej komunikacji: 

 • obserwację bez osądu,
 • wyrażanie uczuć,
 • identyfikowanie swoich potrzeb i potrzeb innych ludzi,
 • wyrażanie próśb. które nie są żądaniem

W czterech krokach pokażemy, jak można zmienić swój styl wyrażania siebie i słuchania innych, tak aby nawiązywać szczere
i otwarte relacje, oparte na wzajemnym szacunku. Zobaczymy, jak odróżnić oceny od obserwacji, odkryjemy różnorodność uczuć i potrzeb, sprawdzimy, co zrobić, żeby prośba nie była żądaniem.

Marshall Rosenberg nazwał język 4 kroków językiem żyrafy i przeciwstawił go językowi szakala.

Głównym tematem tych warsztatów jest słuchanie i docieranie do potrzeb. Wykorzystamy przykłady z własnego życia, przyjrzymy się sytuacjom, w których blokuje się kontakt z drugim człowiekiem i poszukamy sposobów na budowanie i utrzymywanie tego kontaktu.  

„Nic do niego nie dociera! On (ona) mnie nie rozumie! Jak może tak robić/mówić! Brzmi znajomo? Znasz takie zdania? Mówisz je czasem? Myślisz tak czasem? Czujesz wtedy bezradność albo złość i szukasz sposobów, aby dotrzeć do drugiego człowieka?

Dobrze wiedzieć, jak działają słowa, których używam. Jak nie wiem, co mówię, nie mogę mówić tego, co chcę. Bo wtedy moje słowa mogą stać się cegłami w murze, który buduję między sobą a drugim człowiekiem. Bywają też źródłem gniewu i frustracji. A chodzi mi o to, aby używać słów, które są jak okna! Wtedy mogę Cię po prostu zobaczyć. Zobaczyć, usłyszeć i zrozumieć.

Dla kogo?

Warsztaty przeznaczone są dla tych osób, które mają za sobą minimum jeden dzień warsztatowy wprowadzenia do NVC (PbP)
– z dowolnym trenerem, widzą  w tym sens i chcą nabrać lekkości w empatycznej komunikacji.

Zapraszamy tych, którzy wybierają relację, bardziej niż rację. Będziemy ćwiczyć sposoby, w których możemy wyrażać siebie ze szczerością i uczciwością i jednocześnie słyszeć drugiego człowieka. Bez ocen, bez osądów zobaczyć ludzkie potrzeby i stojące za nimi emocje.

W trakcie warsztatów:

 • poznamy różne sposoby słuchania i odróżnimy je od empatii,
 • pokażemy, jak można słuchać innych, aby nawiązywać kontakt,
 • poszukamy najprostszych słów dla nazwania uczuć i potrzeb,
 • poćwiczymy sposoby przyjmowania trudnych komunikatów i tych, które są źródłem radości,
 • sprawdzimy, jak przyjmujemy „nie”, kiedy o coś prosimy,
 • poćwiczymy formułowanie i odróżnianie obserwacji od ocen,
 • będziemy się uczyć, jak docierać do ludzi, kiedy się nie zgadzamy i jest nam trudno;
 • poćwiczymy formułowanie próśb, które zapraszają innych do wzięcia pod uwagę ich i naszych potrzeb,
 • będziemy budować podejście do życia, które oznacza w praktyce: mniej nieporozumień, mniej frustracji, więcej rozwiązań, więcej radości.

Dodatkowo:
– każdy uczestnik otrzyma komplet materiałów szkoleniowych oraz książkę “Alfabet empatii” (dot. osób biorących udział w co najmniej dwóch modułach).

Kiedy?

- moduł I - 3-4 lutego 2023
- moduł II - 10-11 marca 2023
- godziny warsztatów: piątek, 16.00 - 19.30,
sobota, 9.00 - 18.00 (w tym godzinna przerwa na lunch)
- po każdym z modułów odbędzie się 90 minutowa teleklasa (spotkanie online),
- terminy teleklas ustalone zostaną z uczestnikami, podczas warsztatów

gdzie?

stacjonarnie, siedziba FILOMATY, Gliwice, ul.Bojkowska 20a

masz pytania?

skontaktuj się z nami telefonicznie: 731 231 741 mailowo: strefarozwoju@filomata.pl

INWESTYCJA?

DECYDUJĘ SIĘ NA UDZIAŁ TYLKO W JEDNYM MODULE

600 zł brutto

KLIENCI INDYWIDUALNI 
(możliwość otrzymania tylko faktury imiennej)

700 zł brutto

SZKOŁY, PRZEDSZKOLA

800 zł brutto

FIRMY

DECYDUJĘ SIĘ NA UDZIAŁ W DWÓCH MODUŁACH

1000 zł brutto

KLIENCI INDYWIDUALNI
(możliwość otrzymania tylko faktury imiennej)

1100 zł brutto

SZKOŁY, PRZEDSZKOLA

1200 zł brutto

FIRMY

 • Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.
 • Jeżeli aktualnie finanse są jedyną przeszkodą, która nie pozwoli Ci wziąć udziału w warsztatach, skontaktuj się z nami.
 • Zadeklarowana kwota zawiera 150 zł brutto (w przypadku wyboru jednego modułu) lub 250 zł brutto (w przypadku wyboru dwóch modułów) zaliczki. 
 • W przypadku rezygnacji z warsztatów zaliczka nie podlega zwrotowi.
 • Wystawiamy faktury VAT.

Opłata za szkolenie zwolniona jest z podatku VAT w przypadku gdy ma charakter kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych:
1. w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) lub 
2. w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013r., poz. 1722). Aby skorzystać z tej opcji, prosimy o kontakt telefoniczny (731 231 741).

Prowadzenie warsztatów: Elżbieta Więcław

Certyfikowana trenerka Porozumienia bez Przemocy, mediatorka, nauczyciel-praktyk, z ogromnym doświadczeniem w pracy warsztatowej. 22 lata pracowała jako dyrektor szkoły, jest współzałożycielką niepublicznych placówek FILOMATY w Gliwcach (przedszkola, szkoły podstawowej i LO). Pracuje z radami pedagogicznymi, rodzicami, nastolatkami, grupami otwartymi, udziela także indywidualnego wsparcia. Korzysta z siły Kręgów Naprawczych jako sposobu pracy z konfliktami. Kieruje także pracą Placówki Kształcenia Ustawicznego w Gliwiach: FILOMATA – Strefa Rozwoju.
Od wielu lat prowadzi grupę praktykującą NVC, która regularnie spotyka się raz w miesiącu.
Sama tak mówi o sobie:
Z pasją i pokorą szukam w życiu porozumienia, zwłaszcza wtedy, kiedy trudno jest się usłyszeć.  NVC jest dla mnie w tych poszukiwaniach bardzo pomocną drogą. W szkołach FILOMATY staramy się uczyć empatii na równi ze szkolnymi przedmiotami. Aby młody człowiek stał się empatyczny i życzliwy, musi być traktowany z empatią i życzliwością. I oto jest nasza filozofia działania: potrzeby każdego człowieka są tak samo ważne i każdy ma prawo do szacunku, bezpieczeństwa, uczenia się, przeżywania emocji. 
Szukamy odpowiedzi na pytania, zadajemy nowe, podejmujemy wyzwania. Czasem popełniamy błędy, mierzymy się z konfliktami i SZUKAMY WSPÓLNYCH ROZWIĄZAŃ.

Warsztaty oferowane przez FILOMATĘ – STREFĘ ROZWOJU Sp. z o.o.  są warsztatami komunikacji oraz procesami rozwoju osobistego, przeznaczonymi dla osób dorosłych i nie znajdujących się w kryzysie psychicznym. Nie są i nie mogą być traktowane jako psychoterapia. Znaczące decyzje życiowe oraz kroki terapeutyczne zalecamy podejmować przy wsparciu licencjonowanego terapeuty.