JAK BĘDĄ WYGLĄDAŁY WARSZTATY ONLINE NA PLATFORMIE ZOOM?

W pracy online, poprzez platformę ZOOM mamy do dyspozycji te same narzędzia co na sali szkoleniowej, czyli:

– możemy przekazywać informacje (zdjęcia, prezentacje itp);
– możemy notować na tablicy widocznej dla wszystkich wnioski z ćwiczeń czy inne informacje;
– możemy się wszyscy widzieć i słyszeć;
– możemy pracować w dowolnych podgrupach 2-3-4 osobowych, w zależności od ćwiczenia, co więcej trener może podejść do takiej podgrupy (do jej wirtualnego pokoju) i udzielać na bieżąco wsparcia i dawać feedback.

Co należy zrobić przed spotkaniem:

– należy pobrać aplikację zoom https://zoom.us/download
– należy sprawdzić czy urządzenie na którym będą Państwo pracować daje możliwość odbiory audio i video (jeśli nie należy wyposażyć się w kamerkę i mikrofon)

Link z zaproszeniem na spotkanie prześlemy do Państwa w osobnym mailu, dwa dni przed rozpoczęciem warsztatów

Platforma jest prosta w obsłudze, a gdyby tak dla kogoś nie było, oferujemy wsparcie – wchodzisz na szkolenie, klikasz tylko jeden link a resztę poprzez „kilka klików” robi już prowadząca.