Porozumienie bez Przemocy (NVC) w życiu lidera
Jak empatyczna komunikacja wspiera budowanie skutecznych zespołów?

MODUŁ I (1-2 marca 2023r)

EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA LIDERA – ŚWIADOMOŚĆ SIEBIE

Moduł pierwszy jest wprowadzeniem do NVC i zaproszeniem do świata przywództwa opartego na empatii, w którym jest miejsce dla emocji i potrzeb i świadomych wyborów.

 • Lider czyli kto? Jak tworzyć efektywne zespoły?
 • Droga do porozumienia od ja poprzez ty do my
 • Świadomość siebie i zarządzanie sobą: od języka nawykowego do języka potrzeb
 • 4 komponenty skutecznej komunikacji – ważne rozróżnienia:
  – Oceny a Obserwacje
  – Myśli a Uczucia
  – Strategie a Potrzeby
  – Żądania a Prośby
 • Rola empatii w biznesie – czym jest empatia a czym nie jest?
 • Złość lidera – jak nią zarządzać i przekuwać w zasoby budujące relacje?
  – złość i inne „dzwonki” alarmowe w zespole
  – o złość jako źródło ważnych informacji 
  – o jak pracować ze złością swoją i innych w zespole, jak ją transformować?

MODUŁ II (12-13 kwietnia 2023r)

ŚWIADOMOŚĆ INNYCH

Moduł drugi buduje kompetencje aktywnego słuchania i prowadzenia rozmów, w których ludzie wzajemnie słyszą się z perspektywy potrzeb, rozumieją emocje i potrafią je regulować. Rozwija umiejętności budowania kontaktu, który sprzyja relacjom.

 • Język potrzeb w praktyce – moc potrzeb budująca kontakt
 • Jak odejść od etykiet i ocen na rzecz kontaktu?
 • Empatia jako postawa a granice i cele biznesowe
 • Odmowa budująca kontakt i wzajemne zaufanie
  – Co ważnego stoi  za odmową?
  – Jak odmawiać z uważnością na kontakt?
  – Jak przyjmować odmowę konstruktywnie, z uważnością na potrzeby             zespołu/organizacji?
 • Trudne komunikaty w zespole jako szansa na głębsze zrozumienie siebie i innych, na szukanie wspólnych rozwiązań
  – Co oznaczają dla lidera i zespołu “trudne komunikaty”, czym są?
  – Co stoi za trudnymi komunikatami?
  – Jak z empatią dla siebie i innych radzić sobie z “trudnym komunikatem”?

MODUŁ III (24-25 maja 2023r)

ZARZĄDZANIE RELACJAMI W ZESPOLE – SIŁA DIALOGU

Moduł trzeci jest praktyką formułowania informacji zwrotnej, która buduje współpracę i wzmacnia relacje. To służy współtworzeniu przestrzeni, która działa dla każdego i zachęca do współodpowiedzialności za organizację.

 • Informacja zwrotna budująca współpracę
  – Co wspiera budowanie kultury informacji zwrotnej w organizacji?
  – O co zadbać, by informacja zwrotna wzmacniała relację?
  – Model informacji zwrotnej opartej na współpracy wg Miki Kashtan
  – Różne zastosowania prośby o kontakt
 • Dynamika empatycznej rozmowy:
  – Jak mówić by być usłyszanym?
  – Jak słuchać by usłyszeć?
  – Jak zwiększać szanse na wzajemne usłyszenie siebie?
  – Umowy rokujące na rozwiązania
 • Integracja poznanych narzędzi NVC i praktyka na przykładach z życia biznesowego uczestników

Wszystkie moduły odbędą się stacjonarnie w Gliwicach. Całość kursu zakończymy SUPERWIZJĄ on-line – czyli świadomym oglądem tego, co się wydarzyło w trakcie warsztatów.

Po każdym module odbywa się dodatkowo spotkanie on-line, tzw. „teleklasa”, która służy wymianie doświadczeń i jest dodatkowym wsparciem trenera dla uczestników.

Skład trenerski:

Joanna Berendt, Bartosz Berendt, Michał Sosin, Elżbieta Więcław

Kiedy?

- MODUŁ I - 1-2 marca 2023
- MODUŁ II - 12-13 kwietnia 2023
- MODUŁ III - 24-25 maja 2023

gdzie?

stacjonarnie, Gliwice

masz pytania?

skontaktuj się z nami telefonicznie: 731 231 741 mailowo: strefarozwoju@filomata.pl

INWESTYCJA?

Szczegóły dotyczące ceny warsztatów zostaną wkrótce opublikowane.

600 zł brutto

KLIENCI INDYWIDUALNI 
(możliwość otrzymania tylko faktury imiennej)

700 zł brutto

SZKOŁY, PRZEDSZKOLA

800 zł brutto

FIRMY

Opłata za szkolenie zwolniona jest z podatku VAT w przypadku gdy ma charakter kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych:
1. w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) lub 
2. w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013r., poz. 1722). Aby skorzystać z tej opcji, prosimy o kontakt telefoniczny (731 231 741).

Certyfikowana trenerka Porozumienia bez Przemocy, mediatorka, nauczyciel-praktyk, z ogromnym doświadczeniem w pracy warsztatowej. 22 lata pracowała jako dyrektor szkoły, jest współzałożycielką niepublicznych placówek FILOMATY w Gliwcach (przedszkola, szkoły podstawowej i LO). Pracuje z radami pedagogicznymi, rodzicami, nastolatkami, grupami otwartymi, udziela także indywidualnego wsparcia. Korzysta z siły Kręgów Naprawczych jako sposobu pracy z konfliktami. Kieruje także pracą Placówki Kształcenia Ustawicznego w Gliwiach: FILOMATA – Strefa Rozwoju.
Od wielu lat prowadzi grupę praktykującą NVC, która regularnie spotyka się raz w miesiącu.
Sama tak mówi o sobie:
Z pasją i pokorą szukam w życiu porozumienia, zwłaszcza wtedy, kiedy trudno jest się usłyszeć.  NVC jest dla mnie w tych poszukiwaniach bardzo pomocną drogą. W szkołach FILOMATY staramy się uczyć empatii na równi ze szkolnymi przedmiotami. Aby młody człowiek stał się empatyczny i życzliwy, musi być traktowany z empatią i życzliwością. I oto jest nasza filozofia działania: potrzeby każdego człowieka są tak samo ważne i każdy ma prawo do szacunku, bezpieczeństwa, uczenia się, przeżywania emocji. 
Szukamy odpowiedzi na pytania, zadajemy nowe, podejmujemy wyzwania. Czasem popełniamy błędy, mierzymy się z konfliktami i SZUKAMY WSPÓLNYCH ROZWIĄZAŃ.

Warsztaty oferowane przez FILOMATĘ – STREFĘ ROZWOJU Sp. z o.o.  są warsztatami komunikacji oraz procesami rozwoju osobistego, przeznaczonymi dla osób dorosłych i nie znajdujących się w kryzysie psychicznym. Nie są i nie mogą być traktowane jako psychoterapia. Znaczące decyzje życiowe oraz kroki terapeutyczne zalecamy podejmować przy wsparciu licencjonowanego terapeuty.