SWR - SYSTEM WEWNĘTRZNEJ RODZINY (IFS - INTERNAL FAMILY SYSTEMS) DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI
czyli o tym, jak lepiej rozumieć nasze wewnętrzne światy i skutecznie wspierać wzrastanie i rozwój dzieci

Zapraszamy na warsztaty z KATARZYNĄ DWORACZYK, która podzieli się swoimi bogatymi doświadczeniami z terapią Systemu Wewnętrznej Rodziny (Internal Family System), stworzonego przez dra Richarda Schwartza. Mówi on o tym, że każdy z nas może jednocześnie doświadczać wielu różnych i pozornie sprzecznych ze sobą uczuć, stanów i myśli. Zgodnie z tą koncepcją naturalnym stanem ludzkiego umysłu jest posiadanie odmiennych osobowości, które składają się na całość tego, kim jesteśmy.
Dlatego jednocześnie chcemy jechać odwiedzić rodziców i piętnaście razy pojawia się myśl, by zawrócić, cieszymy się na weekend z mężem, a jednocześnie mamy listę zażaleń i skaczemy między radosną kolacją, a decyzją, by podzielić się smutkiem i rozczarowaniami. Nam jest trudno, a co dopiero naszym bliskim, zwłaszcza dzieciom, by rozeznać się w tym, o co nam chodzi!

Internal Family Systems (IFS) – Systemu Wewnętrznej Rodziny (SWR)

To koncepcja stworzona przez dra Richarda Schwartza, wg której ludzka osobowość składa się z wielu części, które żyją w naszym wnętrzu, porozumiewają się lub kłócą tak, jak to dzieje się w rodzinie. Podstawowe założenie IFS mówi o tym, że w centrum każdego z nas znajduje się JA niepodatne na zranienia, pełne uważności, ciekawości i życzliwości. Współpraca z JA to bezpieczna i skuteczna droga do uleczenia części, które powstały w dzieciństwie, a dzisiaj zachowują się w sposób ekstremalny.
Wykształcenie tych części było konieczne kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu i wtedy odgrywały one niezwykle ważną rolę – teraz raczej przeszkadzają. IFS pomaga nam usłyszeć i zrozumieć te części zamiast tłumić je czy zwalczać. Kluczem jest uważność, oddzielenie naszego JA od podosobowości i zadbanie o nie, a nie pozwolenie, by przejęły nad nami dowodzenie.

Poznanie tej koncepcji i metody pracy pozwoli uczestnikom warsztatów nawiązać kontakt ze swoimi emocjami, zrozumieć mechanizmy działania ich dzieci, zauważyć jakie konsekwencje dla systemu psychicznego dziecka mają komunikaty rodzicielskie i ułatwić im mediacje z dziećmi w zgodzie z potrzebami i rodziców, i dzieci.

Poznanie koncepcji IFS, konkretnych metod regulacji emocji i nawiązywania dialogu z dzieckiem, pozwoli rodzicom i opiekunom lepiej radzić sobie z trudnościami rodzicielstwa i opieki. Kompetencje rodziców w tym zakresie mają ogromne znaczenie dla emocjonalnego rozwoju dziecka, wpływają nie tylko na jego relacje z innymi (rówieśnikami, nauczycielami, rodziną) ale też na chęć oraz umiejętność uczenia się, współpracy, sięgania po nowe wyzwania i doświadczenia.

Założeniem warsztatów

jest wyjście naprzeciw potrzebom współczesnych rodziców, którzy mają trudność ze znalezieniem “złotego środka”: wiedzą, że nie chcą wychowywać dzieci klapsem, karami i nagrodami. Czytają o rodzicielstwie bliskości, Porozumieniu bez Przemocy, stawianiu granic, ale brakuje im wsparcia w praktycznym wcielaniu tych zasad w życie. Jednocześnie sami czasem mają problem ze swoimi emocjami i zaspokojeniem potrzeb w rodzicielskich sytuacjach stresowych. Często pamiętają własne “stresowe” wychowanie i łatwo im wejść w stare schematy. Z kolei dzieci, w sytuacji frustracji w relacji z rodzicem, łatwo sięgają po środki zastępujące im akceptację i zrozumienie rodzica, pozwalające odreagować niekomfortowe emocje.

W efekcie, radzenie sobie z normalnymi dziecięcymi emocjami i potrzebami odbywa się w niebezpiecznej przestrzeni trudnych emocji, zamiast w miejscu bezpiecznego zrozumienia, jakim może być rodzina.

W czasie warsztatów:

 • dowiesz się, jak dochodzi do powstania wewnętrznych części, jakie jest ich zadanie, o co dbają i jakie mają przekonania,
 • dowiesz się, na czym polegają wybrane techniki SWR, które pomagają wejść w kontakt z częściami,
 • być może nazwiesz kilka własnych części,
 • doświadczysz w praktyce, jak zadbać o te części i zamiast je eliminować, jak zaopiekować się nimi, poznać je i przyjąć do wewnętrznej rodziny,
 • sprawdzisz, jak skutecznie okazać części zainteresowanie, by była chętna opowiedzieć o swoich lękach, przekonaniach i wyborach,
 • będziesz obserwatorem/ką (lub uczestnikiem/czką) demonstracji sesji IFS, czyli doświadczysz metody w praktycznym działaniu.

Zadaniem warsztatów jest:

 • wsparcie rodziców i opiekunów w relacji z dziećmi,
 • budowanie poczucia własnej wartości u jednych i drugich,
 • zwiększenie ilości empatii, uważności oraz współpracy,
 • świadome budowanie zaangażowania we wspólnotę,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje działania.

W programie warsztatów znajdziesz tematy z zakresu koncepcji IFS:

 • trzy typy podosobowości i ich rola w wewnętrznej rodzinie,
 • wyjaśnienie, czym jest energia JA – kluczowy aspekt terapii IFS, droga do rozumienia pozytywnej intencji części i odkrycia, z którymi częściami jest w konflikcie lub które chroni,
 • uzyskiwanie kontaktu z JA i odklejanie się od części zaniepokojonych,
 • schemat “6F”, dzięki któremu uczestnicy krok po kroku nawiążą relacje ze swoimi częściami.

Jak będziemy pracować?

Warsztaty planujemy w formie stacjonarnej. Będą w dużym stopniu oparte na pracy własnej uczestników, pod okiem trenerki. Niewielka, maksymalnie 20-osobowa grupa, umożliwi stworzenie przestrzeni, w której każdy będzie mógł swobodnie podzielić się swoimi odczuciami, doświadczeniami i refleksjami.

Warsztaty oparte są o formułę 30:70 –  30% wiedzy i 70% praktyki.

Na warsztatach uczestnicy będą mogli przećwiczyć metody związane z terapią IFS, rozwiązując własne problemy oraz poznając narzędzia do pracy nad sobą i do wpierania innych.

Każdy uczestnik warsztatów otrzyma skrypt wypełniony dodatkową wiedzą i ćwiczeniami.

Dla kogo?

Zapraszamy rodziców, opiekunów, nauczycieli, terapeutów i wszystkich zainteresowanych wspieraniem siebie i dzieci w drodze do życia opartego na relacjach, rozumieniu siebie i innych. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rozwojem osobistym, ludzi, którzy chcą budować świadomość siebie, doświadczać w życiu więcej harmonii i jasności.

Książki

W trakcie spotkania będzie można kupić książki:
 • Jak rozwiązać konflikt wewnętrzny? Praca z polaryzacją według IFS – Jay Earley
 • Przewodnik po terapii IFS – System Wewnętrznej Rodziny – praca z traumą, zaburzeniami lękowymi, depresją, PTSD i uzależnieniami – Frank G. Anderson, Martha Sweezy, Richard C. Schwartz
 • System Wewnętrznej Rodziny – Richard Schwartz
 • Wszystkie części mile widziane – System Wewnętrznej Rodziny (IFS) w praktyce z dziećmi i dorosłymi – Lisa Spiegel

Kiedy?

10-11 września 2022 r.
(sobota, 9.00 - 16.30, niedziela 9.00 - 15.00)

gdzie?

siedziba FILOMATY, Gliwice, ul. Bojkowska 20a.

masz pytania?

skontaktuj się z nami telefonicznie: 731 231 741 mailowo: strefarozwoju@filomata.pl

INWESTYCJA?

690 zł brutto

 • Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.
 • Wystawiamy faktury VAT.
 • Zadeklarowana kwota zawiera 150 zł brutto zaliczki.
 • W przypadku rezygnacji z warsztatów zaliczka nie podlega zwrotowi.
 • W przypadku rezygnacji z warsztatów w terminie krótszym niż 8 dni wpłacona, pełna kwota nie podlega zwrotowi.
 • Wystawiamy faktury VAT.
 • Jeżeli aktualnie finanse są jedyną przeszkodą, która nie pozwoli Ci wziąć udziału w warsztatach, skontaktuj się z nami.

Opłata za szkolenie zwolniona jest z podatku VAT w przypadku gdy ma charakter kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych:
1. w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) lub
2. w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013r., poz. 1722). Aby skorzystać z tej opcji, przy składaniu zamówienia w polu “uwagi” należy wpisać “opłata za szkolenie zwolniona z podatku vat”.

Prowadzenie warsztatów: Katarzyna Dworaczyk

Trenerka, mediatorka, mediatorka wewnętrzna, nieustanie poszukuje sposobów na to, aby ludzie rozumieli siebie nawzajem i siebie samych.
Od momentu, kiedy ponad dziesięć lat temu poznała Porozumienie bez Przemocy Marshalla Rosenberga, integruje je w swoim życiu; w pracy, na szkoleniach i w rodzinie.  Po urodzeniu córki i zakończeniu procesu certyfikacji Mediatorki Sądowej w 2013, zebrała swoje doświadczenie z biznesu, połączyła z procesami, które poznała na warsztatach i stworzyła metodę SNO rozwiązywania konfliktów z dziećmi i między dziećmi. Od tego momentu współpracuje z przedszkolami, szkołami i instytucjami w całej Polsce, prowadząc warsztaty, wykłady i grupy praktyczne.
Oprócz pracy trenerskiej rozwija się w Systemie Wewnętrznej Rodziny, prowadzi warsztaty oraz asystuje na międzynarodowych treningach. Specjalizuje się w traumie międzypokoleniowej i ciężarach odziedziczonych.
Jest także autorką książek: Minimediacje z dziećmi. O dzieleniu się, docenianiu, przepraszaniu i świętowaniu, Minimediacje 2, Kim chciałaś być, gdy byłaś dzieckiem? Dzieckiem, Konflikty w rodzinie.
Razem z  Agnieszką Pietlicką stworzyły w Poznaniu Fundację „Miejsce Ludzi”.

Warsztaty oferowane przez FILOMATĘ – STREFĘ ROZWOJU Sp. z o.o.  są warsztatami komunikacji oraz procesami rozwoju osobistego, przeznaczonymi dla osób dorosłych i nie znajdujących się w kryzysie psychicznym. Nie są i nie mogą być traktowane jako psychoterapia. Znaczące decyzje życiowe oraz kroki terapeutyczne zalecamy podejmować przy wsparciu licencjonowanego terapeuty.