ZOSTAŃ TRENEREM UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 
(program kakTUS)

Jeśli pracujesz z dziećmi i z młodzieżą, zapraszamy Cię do udziału w wyjątkowym programie kakTUS, który przygotowuje do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych z osobami powyżej 10 roku życia.

Autorami programu są: Tomasz Bilicki, Krzysztof Durnaś, Mateusz Starosta

Zapraszamy na te warsztaty ponieważ widzimy, jak bardzo czas pandemii pogłębił deficyty umiejętności społecznych u dzieci i nastolatków. Wszyscy zmagamy się z różnymi ograniczeniami, lękiem. Jednak nie jesteśmy bezradni. Im więcej mamy świadomości, tym więcej możliwych wyborów.
Możemy wesprzeć dzieci i młodzież i jednocześnie zadbać o siebie. Aby to zrobić mądrze, potrzebna nam wiedza i narzędzia. Jedno i drugie wnosi praktycznie program, który proponujemy.

Celem programu KakTUS jest rozwój umiejętności społecznych dzieci i młodzieży, w szczególności:

 • wiedzy: o społecznym funkcjonowaniu człowieka,
 • umiejętności: komunikacyjnych i budowania relacji,
 • postaw: zrozumienia innych osób i ich zachowania oraz okazywania szacunku.

Szkolenie w programie KakTUS obejmuje:

 • 15 godzin warsztatów stacjonarnych,
 • 15 godzin szkolenia on-line (obejmuje materiały video – filmy i nagrane wykłady, pracę własną z konspektami).

Uprawnienia do prowadzenia zajęć metodą KakTUS

Efektem 30 godzin szkolenia w obu formach (stacjonarnie i on-line) jest uzyskanie certyfikatu Trenera Umiejętności Społecznych (TUS 1. stopnia) oraz certyfikatu Trenera Umiejętności Społecznych dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu (TUS 2. stopnia) i oznacza uzyskanie uprawnień do prowadzenia zajęć metodą KakTUS.
Po ukończeniu zajęć, absolwentki i absolwenci szkolenia otrzymują bogate materiały i  gotowe scenariusze zajęć programu KakTUS, do wykorzystania w pracy z osobami od 10 roku życia. Całość materiałów opisuje ponad 30 godzin warsztatów z dziećmi i młodzieżą, podzielonych na bloki 45 lub 90 minut.

Przykładowa tematyka warsztatów:

 • integracja,
 • zaufanie,
 • krytyka a krytykanctwo,
 • samoocena,
 • zasady komunikacji,
 • asertywność,
 • schematyczne myślenie,
 • emocje i uczucia,
 • kontrola w złości,
 • kontakty w sieci,
 • relacje a więzi,
 • rozpoznawanie stresu,
 • techniki relaksacji,
 • zmysły i dobry dotyk,
 • zasoby,
 • wielokulturowość.

Jak i gdzie można wykorzystywać program KakTUS?
Program KakTUS będzie szczególnie przydatny:

 • w szkołach, poradniach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • w ośrodkach socjoterapeutycznych i psychoterapeutycznych,
 • w formie półkolonii, kolonii i wycieczek.

Dla optymalnego efektu zajęć, grupy uczestniczek i uczestników warsztatów powinny być kilkuosobowe oraz jednorodne wiekowo (zalecana maksymalna różnica wieku 2 lata).

KIEDY?

……………………………………

gODZINY WARSZTATÓW

piątek – 15.30 – 20.00
sobota – 9.30 – 17.00 (w tym godzinna przerwa na lunch)

iNWESTYCJA?

860 zł netto
(1057,8 zł brutto)

iNWESTYCJA?

przy zapisie do 29 lutego

800 zł netto
(984 zł brutto)

iNWESTYCJA?

przy zapisie od 1 marca

860 zł netto
(1057,8 zł brutto)

GDZIE?

 • część stacjonarna: siedziba FILOMATY
  ul.Bojkowska 20a, Gliwice
 • część online: link do materiałów będzie przekazany drogą elektroniczną po części stacjonarnej

MASZ PYTANIA?

skontaktuj się z nami
tel. 731 231 741
mail: strefarozwoju@filomata.pl

 • Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.
 • Jeżeli aktualnie finanse są jedyną przeszkodą, która nie pozwoli Ci wziąć udziału w warsztatach, skontaktuj się z nami.
 • Zadeklarowana kwota zawiera 250 zł brutto.
 • W przypadku rezygnacji z warsztatów zaliczka nie podlega zwrotowi.
 • W przypadku rezygnacji z kursu krótszym niż 8 dni wpłacona, pełna kwota nie podlega zwrotowi.
 • Wystawiamy faktury VAT.

ZWOLNIENIE Z VAT

Opłata za szkolenie może zostać zwolniona z podatku VAT w przypadku gdy ma charakter kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych:
 • w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) lub
 • w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013r., poz. 1722).
 • Aby skorzystać z tej opcji, prosimy o kontakt telefoniczny (731 231 741).  

  Prowadzenie warsztatów: Tomasz Bilicki i Krzysztof Durnaś

  Tomasz Bilicki

  Pedagog, absolwent kilkuset godzin szkoleń w zakresie leczenia zaburzeń zdrowia psychicznego. Interwencji kryzysowej uczył się na Florydzie w International Critical Incident Stress Foundation a egzamin certyfikacyjny zdał na Uniwersytecie Maryland. Ukończył również studia podyplomowe m.in. z psychologii motywacji (Uniwersytet SWPS) i psychotraumatologii (Uniwersytet Gdański). Uczył się także na Uniwersytetach: Stanforda, w Utrechcie, Medycznym Harvarda. Pracuje z nastolatkami. Prowadził interwencję kryzysową oraz psychoterapię w Punkcie Interwencji Kryzysowej Fundacji Innopolis, Pracowni Wsparcia Psychologicznego PoMoc, Centrum Medycznym “Szpital św. Rodziny” (kontrakt z NFZ – 1. poziom referencyjny), Regionalnym Interwencyjnym Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Nauczyciel dyplomowany.

  Krzysztof Durnaś

  Pedagog, trener rozwoju osobistego, koordynator Pracowni Wsparcia Psychologicznego „poMOC” w Łodzi , interwent kryzysowy, terapeuta w nurcie TSR w procesie certyfikacji, konsultant badania odporności psychicznej MTQPlus  oraz MindSonar, trener TUS. Ukończył studia podyplomowe z coachingu, praktycznej psychologii motywacji na SWPS. Współpracownik Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie zarządzania oświatą. Współpracuje jako trener ze Studiem Psychologicznym Joanna Węglarz w Gdyni, konsultant i ekspert w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Pabianicach oraz w Firmie Szkoleniowo-Doradczej Anna Szywała w Świdnicy. Realizuje projekty, szkolenia dla Ośrodka Rozwoju Edukacji. Autor programów szkoleniowych dla nauczycieli realizowany w Polsce, na Ukrainie i Białorusi.