ZOSTAŃ TRENEREM UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 
(program kakTUS)

Jeśli pracujesz z dziećmi i z młodzieżą, zapraszamy Cię do udziału w wyjątkowym programie kakTUS, który przygotowuje do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych z osobami powyżej 10 roku życia.

Autorami programu są: Tomasz Bilicki, Krzysztof Durnaś, Mateusz Starosta

Zapraszamy na te warsztaty w czasie, w którym widzimy, jak bardzo czas pandemii pogłębił deficyty umiejętności społecznych u dzieci i nastolatków. Wszyscy od ponad roku zmagamy się z pandemią, różnymi ograniczeniami, lękiem. Jednak nie jesteśmy bezradni. Im więcej mamy świadomości, tym więcej możliwych wyborów.
Możemy wesprzeć dzieci i młodzież i jednocześnie zadbać o siebie. Aby to zrobić mądrze, potrzebna nam wiedza i narzędzia. Jedno i drugie wnosi praktycznie program, który proponujemy.

Celem programu KakTUS jest rozwój umiejętności społecznych dzieci i młodzieży, w szczególności:

 • wiedzy: o społecznym funkcjonowaniu człowieka,
 • umiejętności: komunikacyjnych i budowania relacji,
 • postaw: zrozumienia innych osób i ich zachowania oraz okazywania szacunku.

Szkolenie w programie KakTUS obejmuje:

 • 15 godzin warsztatów stacjonarnych,
 • 15 godzin szkolenia on-line (obejmuje materiały video – filmy i nagrane wykłady, pracę własną z konspektami oraz konsultacje na żywo w ustalonym terminie w programie Zoom).

Uprawnienia do prowadzenia zajęć metodą KakTUS

Efektem 30 godzin szkolenia w obu formach (stacjonarnie i on-line) jest uzyskanie certyfikatu Trenera Umiejętności Społecznych (TUS 1. stopnia) oraz certyfikatu Trenera Umiejętności Społecznych dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu (TUS 2. stopnia) i oznacza uzyskanie uprawnień do prowadzenia zajęć metodą KakTUS.
Po ukończeniu zajęć, absolwentki i absolwenci szkolenia otrzymują bogate materiały i  gotowe scenariusze zajęć programu KakTUS, do wykorzystania w pracy z osobami od 10 roku życia. Całość materiałów opisuje ponad 30 godzin warsztatów z dziećmi i młodzieżą, podzielonych na bloki 45 lub 90 minut.

Przykładowa tematyka warsztatów:

 • integracja,
 • zaufanie,
 • krytyka a krytykanctwo,
 • samoocena,
 • zasady komunikacji,
 • asertywność,
 • schematyczne myślenie,
 • emocje i uczucia,
 • kontrola w złości,
 • kontakty w sieci,
 • relacje a więzi,
 • rozpoznawanie stresu,
 • techniki relaksacji,
 • zmysły i dobry dotyk,
 • zasoby,
 • wielokulturowość.

Jak i gdzie można wykorzystywać program KakTUS?
Program KakTUS będzie szczególnie przydatny:

 • w szkołach, poradniach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • w ośrodkach socjoterapeutycznych i psychoterapeutycznych,
 • w formie półkolonii, kolonii i wycieczek.

Dla optymalnego efektu zajęć, grupy uczestniczek i uczestników warsztatów powinny być kilkuosobowe oraz jednorodne wiekowo (zalecana maksymalna różnica wieku 2 lata).

KIEDY?

14 – 15 kwietnia 2023 r. (piątek, sobota)

gODZINY WARSZTATÓW

piątek – 15.30 – 20.00
sobota – 9.30 – 17.30 (w tym godzinna przerwa na lunch)

GDZIE?

 • część stacjonarna: siedziba FILOMATY
  ul.Bojkowska 20a, Gliwice
 • część online: link do materiałów będzie przekazany drogą elektroniczną po części stacjonarnej

MASZ PYTANIA?

skontaktuj się z nami
tel. 731 231 741
mail: strefarozwoju@filomata.pl

iNWESTYCJA?

700 zł netto
(861 zł brutto)

 • Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.
 • Jeżeli aktualnie finanse są jedyną przeszkodą, która nie pozwoli Ci wziąć udziału w warsztatach, skontaktuj się z nami.
 • Zadeklarowana kwota zawiera 200 zł brutto.
 • W przypadku rezygnacji z warsztatów zaliczka nie podlega zwrotowi.
 • Wystawiamy faktury VAT.

ZWOLNIENIE Z VAT

Opłata za szkolenie może zostać zwolniona z podatku VAT w przypadku gdy ma charakter kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych:
 • w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) lub
 • w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013r., poz. 1722).
 • Aby skorzystać z tej opcji, prosimy o kontakt telefoniczny (731 231 741).  

  Prowadzenie warsztatów: Tomasz Bilicki i Krzysztof Durnaś

  Tomasz Bilicki

  Pedagog, psychoterapeuta (1. poziom referencyjny), psychotraumatolog, interwent kryzysowy oraz nauczyciel. Ukończył studia podyplomowe m.in. z psychologii motywacji (Uniwersytet SWPS) i psychotraumatologii (Uniwersytet Gdański) oraz kilkaset godzin szkoleń w zakresie wsparcia i terapii. Absolwent amerykańskiego programu szkoleniowego ICISF w modelu indywidualnej i grupowej interwencji kryzysowej CISM, zalecanego przez ONZ. Szkolił się także na Uniwersytecie w Nowym Jorku, Utrechcie i Harvarda. Pracuje m.in. w punkcie interwencji kryzysowej i ośrodku opieki psychologiczno-psychoterapeutycznej. Prowadzi psychoterapię głównie metodą koherencji, opartą na nurtach konstruktywistycznych, pod superwizją dra Michała Jasińskiego, licencjonowanego nauczyciela Coherence Psychology Institute.

  Krzysztof Durnaś

  Pedagog, trener rozwoju osobistego, koordynator Pracowni Wsparcia Psychologicznego „poMOC” w Łodzi , interwent kryzysowy, terapeuta w nurcie TSR w procesie certyfikacji, konsultant badania odporności psychicznej MTQPlus  oraz MindSonar, trener TUS. Ukończył studia podyplomowe z coachingu, praktycznej psychologii motywacji na SWPS. Współpracownik Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie zarządzania oświatą. Współpracuje jako trener ze Studiem Psychologicznym Joanna Węglarz w Gdyni, konsultant i ekspert w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Pabianicach oraz w Firmie Szkoleniowo-Doradczej Anna Szywała w Świdnicy. Realizuje projekty, szkolenia dla Ośrodka Rozwoju Edukacji. Autor programów szkoleniowych dla nauczycieli realizowanych w Polsce, na Ukrainie i Białorusi.