POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY - INTENSYWNE WARSZTATY
(51 godz. dydaktycznych)

MODUŁ I - Zrozumieć SIEBIE
MODUŁ II - Usłyszeć CIEBIE
MODUŁ III - RozmawiajMY - warsztaty pogłębiające

warsztaty stacjonarne

Wszystkich, którzy chcą świadomie budować relacje – tak, aby były źródłem satysfakcji, radości i bliskości zapraszamy na intensywny kurs Porozumienia bez Przemocy. 

Głównym tematem dwudniowych warsztatów jest poznanie podejścia NVC, sprawdzenie, doświadczenie w praktyce, na czym polega empatyczna komunikacja, poszukanie drogi do zrozumienia siebie i innych ludzi. Będziemy ćwiczyć sposoby, w których możemy wyrażać siebie ze szczerością i uczciwością. To zaproszenie do świata dialogu, w którym każda strona jest z szacunkiem brana pod uwagę.

Dla kogo?

Warsztaty przeznaczone są dla wszystkich, którzy chcą świadomie budować relacje – tak, aby były źródłem satysfakcji, radości
i bliskości. Zawodowo będą szczególnie przydatne dla osób pracujących w działach szkoleń, działach HR, psychologów, pedagogów, psychoterapeutów i trenerów, dadzą możliwość wzbogacenia swojego warsztatu o  skuteczne narzędzia pracy
i przyjrzenia się swojemu stylowi komunikacji.  Świadomość daje wybór!

W trakcie warsztatów dowiesz się, jak można:

 • budować relacje oparte na zrozumieniu i empatii,
 • być w kontakcie ze swoimi emocjami,
 • zerwać ze sposobem myślenia, który prowadzi do gniewu i depresji,
 • nie brać odpowiedzialności za uczucia innych ludzi i jednocześnie – brać pod uwagę ich potrzeby,
 • postrzegać rzeczywistość bez osądów i porównań,
 • zapobiegać konfliktom i rozwiązywać je, stosując Porozumienie bez Przemocy,
 • dzięki empatycznej komunikacji z innymi stać się szczęśliwszym człowiekiem,
 • rozpoznawać zakłócenia w procesie komunikacji i jak ich unikać,
 • zmienić sposób mówienia na taki, który zaprasza do dialogu i tworzy atmosferę wzajemnego szacunku

Warsztaty prezentują podejście POROZUMIENIA BEZ PRZEMOCY Marshalla Rosenberga. Porozumienie bez Przemocy (ang. Nonviolent Comuniaction – NVC) jest czymś więcej, niż skuteczną strategią rozmowy. Jest życiową postawą, umożliwiającą tworzenie sytuacji, w których każdy uczestnik coś zyskuje, która daje konkretne narzędzia do budowania empatycznej komunikacji, co prowadzi do zrozumienia siebie i innych. Pozwala zobaczyć, jak rozmawiać z ludźmi, a nie tylko do nich mówić
– a to wielka różnica. Mówiąc najkrócej – PbP (NVC) oznacza w praktyce:

MNIEJ NIEPOROZUMIEŃ, MNIEJ FRUSTRACJI, WIĘCEJ ROZWIĄZAŃ, WIĘCEJ RADOŚCI.

Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem aktywnych metod warsztatowych i prezentacji. Będziemy pracować na przykładach
z naszego życia. Przygotujemy niezbędne materiały szkoleniowe.

W czasie warsztatów zaprezentujemy i poćwiczymy 4 kroki empatycznej komunikacji: 

 • obserwację bez osądu,
 • wyrażanie uczuć,
 • identyfikowanie swoich potrzeb i potrzeb innych ludzi,
 • wyrażanie próśb. które nie są żądaniem

W czterech krokach pokażemy, jak można zmienić swój styl wyrażania siebie i słuchania innych, tak aby nawiązywać szczere
i otwarte relacje, oparte na wzajemnym szacunku. Zobaczymy, jak odróżnić oceny od obserwacji, odkryjemy różnorodność uczuć i potrzeb, sprawdzimy, co zrobić, żeby prośba nie była żądaniem.

Marshall Rosenberg nazwał język 4 kroków językiem żyrafy i przeciwstawił go językowi szakala.

Głównym tematem tych warsztatów jest słuchanie i docieranie do potrzeb. Wykorzystamy przykłady z własnego życia, przyjrzymy się sytuacjom, w których blokuje się kontakt z drugim człowiekiem i poszukamy sposobów na budowanie i utrzymywanie tego kontaktu.  

„Nic do niego nie dociera! On (ona) mnie nie rozumie! Jak może tak robić/mówić! Brzmi znajomo? Znasz takie zdania? Mówisz je czasem? Myślisz tak czasem? Czujesz wtedy bezradność albo złość i szukasz sposobów, aby dotrzeć do drugiego człowieka?

Dobrze wiedzieć, jak działają słowa, których używam. Jak nie wiem, co mówię, nie mogę mówić tego, co chcę. Bo wtedy moje słowa mogą stać się cegłami w murze, który buduję między sobą a drugim człowiekiem. Bywają też źródłem gniewu i frustracji. A chodzi mi o to, aby używać słów, które są jak okna! Wtedy mogę Cię po prostu zobaczyć. Zobaczyć, usłyszeć i zrozumieć.

Dla kogo?

Warsztaty przeznaczone są dla tych osób, które mają za sobą minimum jeden dzień warsztatowy wprowadzenia do NVC (PbP)
– z dowolnym trenerem, widzą  w tym sens i chcą nabrać lekkości w empatycznej komunikacji.

Zapraszamy tych, którzy wybierają relację, bardziej niż rację. Będziemy ćwiczyć sposoby, w których możemy wyrażać siebie ze szczerością i uczciwością i jednocześnie słyszeć drugiego człowieka. Bez ocen, bez osądów zobaczyć ludzkie potrzeby i stojące za nimi emocje.

W trakcie warsztatów:

 • poznamy różne sposoby słuchania i odróżnimy je od empatii,
 • pokażemy, jak można słuchać innych, aby nawiązywać kontakt,
 • poszukamy najprostszych słów dla nazwania uczuć i potrzeb,
 • poćwiczymy sposoby przyjmowania trudnych komunikatów i tych, które są źródłem radości,
 • sprawdzimy, jak przyjmujemy „nie”, kiedy o coś prosimy,
 • poćwiczymy formułowanie i odróżnianie obserwacji od ocen,
 • będziemy się uczyć, jak docierać do ludzi, kiedy się nie zgadzamy i jest nam trudno;
 • poćwiczymy formułowanie próśb, które zapraszają innych do wzięcia pod uwagę ich i naszych potrzeb,
 • będziemy budować podejście do życia, które oznacza w praktyce: mniej nieporozumień, mniej frustracji, więcej rozwiązań, więcej radości.

RozmawiajMY czyli jak współistnieć w dialogu – Porozumienie bez Przemocy w przestrzeni między JA i Ty

Głównym tematem warsztatów będzie ćwiczenie sposobów na współtworzenie świata, który służy każdemu i dla każdego działa, dla każdej osoby jest przyjazną przestrzenią. Nasze codzienne światy mieszczą się w rodzinach, w związkach, w miejscach pracy, w organizacjach – wszędzie tam, gdzie jesteśmy w relacjach z innymi ludźmi.

Na III moduł zapraszamy te osoby, które poznały już podstawy Porozumienia bez Przemocy, widzą w tym sens i chcą żyć tak, aby nie rezygnując z siebie, brać pod uwagę innych ludzi, móc ze spokojem w sercu stawiać granice, na trudne sytuacje reagować w kontakcie ze sobą i widzieć siebie i innych z perspektywy potrzeb. 

Będzie okazja do pogłębiania tego procesu, do ćwiczenia narzędzi NVC tak, aby empatyczny język brzmiał normalnie, bez sztuczności i rzeczywiście zbliżał. Proponujemy kolejne kroki – będziemy ćwiczyć sposoby, w których możemy po prostu być prawdziwi i dać na to szansę  drugiemu człowiekowi. Przyjmować i widzieć siebie nawzajem, mówić, co jest dla nas OK, a co nie i dawać (sobie i innym) prawo do swoich wyborów. Bez budowania niechęci lub wrogości przyjąć to, że ludzie mają różnie. I to, że dla każdej potrzeby możemy znaleźć takie strategie, które będą wszystkim pasować. Albo zgodzić się na pozostawanie przy zdaniach odrębnych i brak chęci szukania rozwiązań w danym momencie. Bez spiny możemy także zaakceptować smutek czy złość, bo nasze uczucia to potężne źródła informacji o tym, co u nas się dzieje.

Ten moduł służy „budowaniu wioski”, zobaczeniu i doświadczeniu naszej człowieczej współzależności i zgody na kompletność życia, w którym pojawiają się wszystkie emocje – i te przyjemne, i te bardzo trudne.

Bardzo często, kiedy zaczynamy się uczyć „języka żyrafy”, zdania formułowane wg 4 kroków nie pomagają nam w tworzeniu więzi i porozumienia. Mogą brzmieć sztucznie, kiedy wychodzimy poza warsztatową przestrzeń. Czasem słyszymy: przestań do mnie tak dziwnie mówić, używaj normalnego języka! Wtedy dociera do nas, że sformułowania, których używaliśmy w czasie warsztatowych ćwiczeń nie działają jak magia, kiedy wracamy do codziennego życia. Dlatego ćwiczymy! Płynność jest kwestią praktyki – pamiętamy, że czarny pas, to biały pas, który nie zrezygnował.

Dla kogo?

Warsztaty są przeznaczone są dla osób, które mają za sobą minimum cztery dni warsztatowe PbP i chcą nabrać lekkości i łatwości w empatycznej komunikacji.

W trakcie warsztatów:

 • przypomnimy sobie (lub dowiemy się), dlaczego Marshall Rosenberg  mówił, iż  „język żyrafy nie jest tak naprawdę językiem”;
 • Poćwiczymy zauważanie myśli, osądów i nakręcających się w głowie spiral dyskomfortów i sprawdzimy, jak je można zatrzymać (albo przynajmniej im nie uwaierzyć…)
 • poszukamy języka „codziennej żyrafy”, który zbliża do drugiego człowieka, zawiera proste, bezpośrednie słowa, które normalnie brzmią i pomagają być w kontakcie,
 • nabierzemy więcej płynności w mówieniu o uczuciach i potrzebach bez konieczności używania struktury 4 kroków – zobaczymy, że można obejść się bez „wzoru” i to będzie służyło dialogowi,
 • poszukamy najprostszych słów dla nazwania uczuć i potrzeb,
 • pokażemy, jak można zmieniać styl wyrażania siebie i słuchania innych, aby nawiązywać autentyczne relacje, oparte na wzajemnym szacunku;
 • pogłębimy formułowanie i odróżnianie ocen od obserwacji,
 • sprawdzimy, jak docierać do ludzi, kiedy się nie zgadzamy i jest trudno;
 • pogłębimy formułowanie próśb, które zapraszają innych do wzięcia pod uwagę naszych potrzeb,
 • przyjrzymy się, na czym polega różnica między „robieniem żyrafy” i „byciem żyrafą”,
 • pogłębimy budowanie podejścia do życia, które oznacza w praktyce: mniej nieporozumień, mniej frustracji, więcej rozwiązań, więcej radości.

Dodatkowo uczestnicy otrzymają:

 • Komplet materiałów szkoleniowych
 • Książkę “Alfabet empatii (dla osób biorących udział w co najmniej dwóch modułach).

Liczebność grupy

Maksymalna liczba uczestników to 18 osób.

KIEDY?

MODUŁ I – 3-4 lutego 2023
MODUŁ II – 10-11 marca 2023
MODUŁ III – 24-25 marca2023

godziny warsztatów: 
piątek – 16.00 – 19.30
sobota – 9.00 – 18.00 (w tym godzinna przerwa na lunch

GDZIE?

stacjonarnie
siedziba FILOMATY
Gliwice, ul. Bojkowska 20a

– po każdym module odbędzie się 90 minutowa teleklasa (spotkanie online)
– terminy teleklas zostaną ustalone z uczestnikami, podczas warsztatów

MASZ PYTANIA?

skontaktuj się z nami:
telefonicznie – 731 231 741

mailowo – strefarozwoju@filomata.pl

INWESTYCJA?

KLIENCI INDYWIDUALNI 
(możliwość otrzymania tylko faktury imiennej)

UDZIAŁ W JEDNYM MODULE

600 zł brutto

UDZIAŁ W DWÓCH MODUŁACH

1050 zł brutto

UDZIAŁ W TRZECH MODUŁACH

1500 zł brutto

PLACÓWKI OŚWIATOWE
(możliwość otrzymania faktury,
możliwość zwolnienia opłaty z VAT)

UDZIAŁ W JEDNYM MODULE

700 zł brutto

UDZIAŁ W DWÓCH MODUŁACH

1150 zł brutto

UDZIAŁ W TRZECH MODUŁACH

1600 zł brutto

FIRMY
(możliwość otrzymania faktury,
możliwość zwolnienia opłaty z VAT)

UDZIAŁ W JEDNYM MODULE

800 zł brutto

UDZIAŁ W DWÓCH MODUŁACH

1250 zł brutto

UDZIAŁ W TRZECH MODUŁACH

1700 zł brutto

 • Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.
 • Jeżeli aktualnie finanse są jedyną przeszkodą, która nie pozwoli Ci wziąć udziału w warsztatach, skontaktuj się z nami.
 • Zadeklarowana kwota zawiera 150 zł brutto (w przypadku wyboru jednego modułu), 250 zł brutto (w przypadku wyboru dwóch modułów) lub 350 zł brutto (w przypadku wyboru trzech modułów) zaliczki. 
 • W przypadku rezygnacji z warsztatów zaliczka nie podlega zwrotowi.
 • Wystawiamy faktury VAT.

ZWOLNIENIE Z VAT

Opłata za szkolenie może zostać zwolniona z podatku VAT w przypadku gdy ma charakter kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych:
 • w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) lub
 • w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013r., poz. 1722).
 • Aby skorzystać z tej opcji, prosimy o kontakt telefoniczny (731 231 741).  

  Prowadzenie warsztatów: Elżbieta Więcław

  Certyfikowana trenerka Porozumienia bez Przemocy, mediatorka, nauczyciel-praktyk, z ogromnym doświadczeniem w pracy warsztatowej. 22 lata pracowała jako dyrektor szkoły, jest współzałożycielką niepublicznych placówek FILOMATY w Gliwcach (przedszkola, szkoły podstawowej i LO). Pracuje z radami pedagogicznymi, rodzicami, nastolatkami, grupami otwartymi, udziela także indywidualnego wsparcia. Korzysta z siły Kręgów Naprawczych jako sposobu pracy z konfliktami. Kieruje także pracą Placówki Kształcenia Ustawicznego w Gliwiach: FILOMATA – Strefa Rozwoju.
  Od wielu lat prowadzi grupę praktykującą NVC, która regularnie spotyka się raz w miesiącu.
  Sama tak mówi o sobie:
  Z pasją i pokorą szukam w życiu porozumienia, zwłaszcza wtedy, kiedy trudno jest się usłyszeć.  NVC jest dla mnie w tych poszukiwaniach bardzo pomocną drogą. W szkołach FILOMATY staramy się uczyć empatii na równi ze szkolnymi przedmiotami. Aby młody człowiek stał się empatyczny i życzliwy, musi być traktowany z empatią i życzliwością. I oto jest nasza filozofia działania: potrzeby każdego człowieka są tak samo ważne i każdy ma prawo do szacunku, bezpieczeństwa, uczenia się, przeżywania emocji. 
  Szukamy odpowiedzi na pytania, zadajemy nowe, podejmujemy wyzwania. Czasem popełniamy błędy, mierzymy się z konfliktami i SZUKAMY WSPÓLNYCH ROZWIĄZAŃ.

  Warsztaty oferowane przez FILOMATĘ – STREFĘ ROZWOJU Sp. z o.o.  są warsztatami komunikacji oraz procesami rozwoju osobistego, przeznaczonymi dla osób dorosłych i nie znajdujących się w kryzysie psychicznym. Nie są i nie mogą być traktowane jako psychoterapia. Znaczące decyzje życiowe oraz kroki terapeutyczne zalecamy podejmować przy wsparciu licencjonowanego terapeuty.