ŻYRAFA W SZKOLE CZYLI JAK USŁYSZEĆ SIEBIE I ZROZUMIEĆ UCZNIA
JAK WSPÓŁTWORZYĆ SZKOŁĘ, KTÓRA SŁUŻY RELACJI?
do wyboru grupa poranna lub popołudniowa

WARSZTATY ONLINE

8 modułów – od października 2021 r. do kwietnia 2022 r.
34 godziny dydaktyczne

„Rozumienie potrzeb innych ludzi nie oznacza, że nie możemy dążyć do zaspokojenia własnych. Interesujemy się i własnymi – i cudzymi potrzebami.” Marshall Rosenberg

Jeśli jesteś nauczycielem, zasadniczą częścią Twojej pracy jest kontakt z uczniami i rodzicami uczniów. Zapraszamy na warsztaty on-line, w czasie których poznasz (lub rozwiniesz) zasady empatycznej komunikacji, opartej na dialogu, zgodnie z modelem Porozumienia bez Przemocy (NVC). Jeśli pracujesz w szkole, dobrze wiedzieć, jak działają słowa, których używasz. Czy stają się cegłami w murze, pomiędzy Tobą a drugim człowiekiem, czy raczej są otwartymi oknami, które zachęcają, aby zajrzeć do środka. Słowa, które padają między ludźmi bywają źródłem gniewu i frustracji, a czasem przynoszą ulgę i spokój. Chodzi o to, aby świadomie używać tych, które są jak okna! Wtedy możemy się po prostu zobaczyć. Zobaczyć, usłyszeć i zrozumieć. 

Te warsztaty są jednocześnie zaproszeniem, aby empatię dla uczniów zaczynać od siebie. 

O czym będą te warsztaty? 

Rozkładając pracę na 8 modułów, zapraszamy do procesu, w którym wzmacniamy swoje komunikacyjne umiejętności tak, aby wspierały nas i tych, z którymi pracujemy w budowaniu relacji. Podstawą będzie Porozumienie Bez Przemocy (NVC) – życiowa postawa, umożliwiająca tworzenie sytuacji, w których każdy uczestnik coś zyskuje, która daje konkretne narzędzia do budowania empatycznej komunikacji, co prowadzi do zrozumienia siebie i innych. Pozwala zobaczyć, jak rozmawiać z ludźmi, a nie tylko do nich mówić – a to wielka różnica. Mówiąc najkrócej – NVC oznacza w praktyce: mniej nieporozumień, mniej frustracji, więcej rozwiązań, więcej radości. Oznacza edukację wzbogacającą życie.

Więcej informacji o NVC znajdziesz na naszej stronie tutaj: https://www.strefarozwoju.filomata.pl/strefa-nvc/

Jak będziemy pracować? 

Podzieliliśmy warsztaty na 8 modułów – spotkań, pomiędzy którymi odbywa się praktyka własna uczestników, na podstawie otrzymanych wcześniej materiałów, wniesionych własnych sytuacji i wskazówek trenera. Będziemy pracować w kameralnej grupie – maksymalna ilość uczestników wynosi 18 osób. To stwarza możliwość intensywnej praktyki i ćwiczeniowego sprawdzania poznawanych narzędzi.

Będziemy spotykać się na platformie ZOOM, która daje możliwości pracy w całej grupie oraz w tzw. “pokojach”, w mniejszych grupach lub w dwójkach. Można także łatwo udostępniać tablicę do bieżących zapisków, udostępniać prezentacje lub filmy. Poprzednia edycja pokazała, że praca online jest równie efektywna, jak spotkania stacjonarne i może być podjęta z dowolnego miejsca, w którym masz dostęp do internetu.

Każdy moduł będzie trwał 3,5 godziny (całość to 34 godziny dydaktyczne – po odliczeniu przerw).

Przed rozpoczęciem warsztatów każdy uczestnik otrzyma materiały w wersji elektronicznej.

Ważną częścią warsztatów są ćwiczenia praktyczne, dzięki którym: 

 • poznamy model Porozumienia bez Przemocy i zobaczymy, jak można go zastosować w szkolnej przestrzeni,
 • poznamy i przećwiczymy strukturę 4 kroków do porozumienia,
 • poćwiczymy formułowanie i odróżnianie obserwacji od ocen, 
 • nauczymy się rozpoznawać i uwzględniać potrzeby własne i potrzeby innych ludzi,
 • pokażemy, jak można słuchać siebie i innych, aby nawiązywać kontakt,
 • poznamy różne sposoby słuchania i odróżnimy je od empatii,
 • będziemy się uczyć, jak docierać do ludzi, kiedy się nie zgadzamy i jest nam trudno,
 • poćwiczymy sposób udzielania szczerej informacji zwrotnej, opartej na obserwacji,
 • przyjrzymy się konfliktowi jako ważnej informacji.

Będziemy pracować na własnych przykładach. Wykonywane ćwiczenia pozwolą nam poszukać odpowiedzi na pytania:

 • Jak dbać o siebie i stawiać granice, pracując w przestrzeni edukacji?
 • Jak zadbać o siebie i jednocześnie wziąć pod uwagę uczniów i ich rodziców?
 • Jak zamieniać spór we współpracę?
 • Jak odejść od obwiniania i osądzania siebie lub uczniów?
 • Jak zobaczyć siebie i uczniów z perspektywy potrzeb i emocji, których doświadczamy?
 • Jak świadomie wybierać swoje reakcje na słowa i zdarzenia?
 • Jak odejść od etykietowania – siebie, uczniów i ich rodziców?
 • Co nam daje i co nam zabiera dominacja w systemie edukacji?
 • Jak formułować informację zwrotną, aby pomagała uczniom rozwijać umiejętności i motywowała do działania? Jak uczynić z niej początek empatycznego dialogu?

Dla kogo?

Zapraszamy nauczycieli, wychowawców, psychologów i pedagogów, dyrektorów szkół i przedszkoli i wszystkich, którzy chcą, aby szkoła była miejscem kontaktu, dialogu, wzajemnego szacunku i zrozumienia.

Tematyka poszczególnych modułów:

 • Podstawowe narzędzia i rozróżnienia NVC.
 • Od oceny do dialogu – 4 kroki w porozumieniu. 
 • NVC a neurobiologia – jak działa autonomiczny układ nerwowy – czyli strefy regulacji.
 • Wpływ języka na relacje w szkole. Co buduje, a co rujnuje kontakty między ludźmi?
 • O co mi chodzi czyli cele i wartości w pracy nauczyciela.
 • Ja jako nauczyciel – przekonania związane z rolą zawodową.
 • Sposoby dbania o siebie.
 • Empatia dla siebie.
 • Stawianie granic.  

 • Przekonania na temat dzieci i młodzieży.
 • Kary i nagrody – sens czy bezsens?
 • Jak się komunikować z tymi, z którymi jest nam trudno?
 • Wspieranie uczniów i ich odpowiedzialności za swoje wybory.
 • Czym jest informacja zwrotna i czemu ma służyć?
 • Jak budować informację, opartą na obserwacji?
 • Jak zadbać o obie strony i dawać informację, która wspiera i zaprasza do rozwoju?
 • Siła wdzięczności w informacji zwrotnej.
 • Przekonania na temat rodziców
 • Kiedy się nie zgadzamy czyli trudne rozmowy o dzieciach i o szkole
 • Jak szukać rozwiązań, które biorą pod uwagę potrzeby wszystkich?
 • Stawianie granic i szanowanie granic innych ludzi.
 • Przekonania dotyczące konfliktów.
 • Jak nie być ratownikiem czyli o zaufaniu do ludzi.
 • Mini-mediacje i kręgi naprawcze czyli jak szukać rozwiązań, które służą każdemu?
 • Jak się usłyszeć w konflikcie?
 • Szkoła (lub przedszkole) jako organizacja, style komunikacji w zespołach.
 • Budowanie misji i wizji szkolnych społeczności na fundamencie empatii – o co chcemy zadbać?
 • Budowanie współpracy opartej na empatii w zespołach: nauczycieli, uczniów, rodziców.
 • Możliwość wspólnego obserwowania swoich umiejętności, dzielenia się praktycznymi sytuacjami ze szkół.
 • Podsumowanie całości kursu.
 • Planowanie dalszej pracy dydaktycznej i wychowawczej z uwzględnieniem modelu NVC.

W pracy online, poprzez platformę ZOOM mamy do dyspozycji te same narzędzia co na sali szkoleniowej, czyli:

 • możemy przekazywać informacje (zdjęcia, prezentacje itp);
 • możemy notować na tablicy widocznej dla wszystkich wnioski z ćwiczeń czy inne informacje;
 • możemy się wszyscy widzieć i słyszeć;
 • możemy pracować w dowolnych podgrupach 2-3-4 osobowych, w zależności od ćwiczenia, co więcej trener może podejść do takiej podgrupy (do jej wirtualnego pokoju) i udzielać na bieżąco wsparcia i dawać feedback.

Platforma jest prosta w obsłudze, a gdyby tak dla kogoś nie było, oferujemy wsparcie – wchodzisz na szkolenie, klikasz tylko jeden link a resztę poprzez „kilka klików” robi już prowadząca.

Proponujemy równolegle dwie grupy – dla tych, którzy mogą brać udział w warsztatach rano i dla tych, którzy wolą godziny popołudniowe.

terminy spotkań dla grupy porannej

Każde spotkanie będzie trwało w godz. 8.30 – 12.00

 • 19 października 2021 r.
 • 17 listopada 2021 r.
 • 14 grudnia 2021 r.
 • 12 stycznia 2022 r.
 • 1 lutego 2022 r.
 • 2 marca 2022 r.
 • 5 kwietnia 2022 r.
 • 27 kwietnia 2022 r.

terminy spotkań dla grupy popołudniowej

Każde spotkanie będzie trwało w godz. 16.30 – 20.00

 • 21 października 2021 r.
 • 18 listopada 2021 r.
 • 16 grudnia 2021 r.
 • 13 stycznia 2022 r.
 • 3 lutego 2022 r.
 • 3 marca 2022 r.
 • 7 kwietnia 2022 r.
 • 28 kwietnia 2022 r.

gdzie?

strefa online

masz pytania?

skontaktuj się z nami telefonicznie: 731 231 741 mailowo: strefarozwoju@filomata.pl

INWESTYCJA?

Sam/Sama zdecyduj jaką kwotę chcesz wpłacić.
Jeżeli aktualnie finanse są jedyną przeszkodą, która nie pozwoli Ci wziąć udziału w warsztatach, skontaktuj się z nami.

860 -1250 brutto

KLIENCI INDYWIDUALNI 

(możliwość otrzymania tylko faktury imiennej)

980 – 1250 zł brutto

SZKOŁY, PRZEDSZKOLA

1120 – 1350 zł brutto

FIRMY

 • Gwarancją rezerwacji miejsca jest wpłata pełnej kwoty. 
 • Jeżeli aktualnie finanse są jedyną przeszkodą, która nie pozwoli Ci wziąć udziału w warsztatach, skontaktuj się z nami.
 • Zadeklarowana kwota zawiera 150 zł brutto zaliczki. 
 • W przypadku rezygnacji z warsztatów zaliczka nie podlega zwrotowi.
 • Wystawiamy faktury VAT.

Opłata za szkolenie zwolniona jest z podatku VAT w przypadku gdy ma charakter kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych:
1. w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) lub 
2. w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013r., poz. 1722). Aby skorzystać z tej opcji, przy składaniu zamówienia w polu „uwagi” należy wpisać „opłata za szkolenie zwolniona z podatku vat”.

Opinie uczestników pierwszej edycji warsztatów

Warsztaty uświadomiły mi jak rozmawiać z rodzicami i uczniami, aby to były budujące spotkania. Uczestniczka warsztatów

Warsztaty uświadomiły mi jak skutecznie zadbać o siebie, otoczyć opieką uczniów i budować dobre relacje z rodzicami. Małgorzata

Porozumienie bez przemocy to dla mnie komunikacja służąca współpracy. Od momentu rozpoczęcia podróży z NVC dostrzegłam, że zmienił się mój sposób przekazywania próśb. Ta mała zmiana sprawia, że poprawiają się moje relacje z bliskimi. Dostrzegam i doceniam to. Uczestniczka warsztatów

„Porozumienie bez Przemocy” to bardzo wartościowy model komunikacji międzyludzkiej, skupiony na najważniejszym aspekcie rozmawiania: dogadania się 🙂 Adam Lip – pedagog, trener umiejętności osobistych

Pozwoliłam sobie na egoizm, dołączyłam do warsztatów dla siebie, a okazało się że wiele osób na tym skorzystało. Uczestniczka warsztatów

To warsztaty dla tych, którym zależy na dobrych relacjach w szkole oraz w życiu prywatnym. To dobry czas na zatrzymanie się, rozmowy o potrzebach, uczuciach, emocjach. Teraz łatwiej mi zrozumieć innych, ale także siebie. Ewa

Polecam warsztaty NVC wszystkim, który potrzebują spojrzeć na świat z innej perspektywy. Zadowolona

Prowadzenie warsztatów: Elżbieta Więcław

Certyfikowana trenerka Porozumienia bez Przemocy, mediatorka, nauczyciel-praktyk, z ogromnym doświadczeniem w pracy warsztatowej. 22 lata pracowała jako dyrektor szkoły, jest współzałożycielką niepublicznych placówek FILOMATY w Gliwcach (przedszkola, szkoły podstawowej i LO). Pracuje z radami pedagogicznymi, rodzicami, nastolatkami, grupami otwartymi, udziela także indywidualnego wsparcia. Korzysta z siły Kręgów Naprawczych jako sposobu pracy z konfliktami. Kieruje także pracą Placówki Kształcenia Ustawicznego w Gliwiach: FILOMATA – Strefa Rozwoju.
Od wielu lat prowadzi grupę praktykującą NVC, która regularnie spotyka się raz w miesiącu.
Sama tak mówi o sobie:
Z pasją i pokorą szukam w życiu porozumienia, zwłaszcza wtedy, kiedy trudno jest się usłyszeć.  NVC jest dla mnie w tych poszukiwaniach bardzo pomocną drogą. W szkołach FILOMATY staramy się uczyć empatii na równi ze szkolnymi przedmiotami. Aby młody człowiek stał się empatyczny i życzliwy, musi być traktowany z empatią i życzliwością. I oto jest nasza filozofia działania: potrzeby każdego człowieka są tak samo ważne i każdy ma prawo do szacunku, bezpieczeństwa, uczenia się, przeżywania emocji. 
Szukamy odpowiedzi na pytania, zadajemy nowe, podejmujemy wyzwania. Czasem popełniamy błędy, mierzymy się z konfliktami i SZUKAMY WSPÓLNYCH ROZWIĄZAŃ.