INTERWENCJA KRYZYSOWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
samouszkodzenia, samobójstwa, postawy opozycyjno-buntownicze
Jak być częścią wsparcia, a nie problemu?

Zapraszamy na warsztaty stacjonarne (15 godzin dydaktycznych), które poprowadzi TOMASZ BILICKI (pedagog, certyfikowany interwent kryzysowy)

W roku szkolnym 2024/2025 będą to jedyne stacjonarne warsztaty z Tomaszem Bilickim w Gliwicach

KRYZYS, CZYLI CO?

Kryzys nie jest wydarzeniem. Kryzys jest naszą reakcją na wydarzenie.

Żyjemy w czasach, które obfitują w nowe możliwości i jednocześnie zmagamy się ze stresem, pośpiechem, presją, bezradnością. Coraz gorzej radzą sobie z tym dzieci i młodzież, mają problemy z budowaniem relacji i braniem odpowiedzialności za własne życie.

Wielu z nich zmaga się z problemami depresji młodzieńczej, często nierozpoznanej przez najbliższych, wobec trudności przybiera postawy buntu i niezrozumienia.

Kryzys jest destabilizacją wynikającą z zaistnienia trudnej sytuacji. W miarę narastania sytuacji stresowej, zwykłe mechanizmy radzenia sobie nie przynoszą już ulgi, człowiek zaś doświadcza często ekstremalnych uczuć lęku, gniewu, żalu, wrogości, bezradności, beznadziejności oraz poczucia wyobcowania wobec siebie, rodziny oraz społeczeństwa. Taki stres może stanowić reakcję na pojedyncze zdarzenie lub kilka zdarzeń występujących jednocześnie bądź jedno po drugim.

Nierzadko się zdarza, że reakcją na kryzysy są samouszkodzenia lub próby samobójcze. Wg danych PAP ze stycznia 2023r. ilość tych prób wśród polskich dzieci i nastolatków wzrosła w ciągu ostatnich trzech lat aż o 150 procent! W 2022r. podjętych zostało 2031 prób.

MOJE DZIECKO MA KRYZYS. CO MOGĘ ZROBIĆ?

Rodzice i nauczyciele coraz częściej doświadczają bezradności i nie potrafią pomóc. Pomoc jest możliwa, wymaga jednak świadomości i kompetencji, które trzeba budować. Organizowane przez nas warsztaty to krok właśnie w tę stronę.
Zaprosiliśmy do poprowadzenia tych warsztatów TOMASZA BILICKIEGO, wieloletniego PRAKTYKA w pracy z interwencją kryzysową.

Dowiemy się, jak w praktyce udzielić pierwszej pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysowej, co konkretnie możemy robić i mówić, aby dać realne wsparcie.

DLA KOGO?

Warsztaty adresujemy do psychologów, pedagogów, nauczycieli i rodziców i wszystkich, którzy są zainteresowani skutecznym wspieraniem dzieci i młodzieży w trudnych emocjonalnie sytuacjach i realną pomocą w kryzysie. Aby stać się częścią rozwiązania problemu, potrzebujemy kompetencji i narzędzi. Sama dobra wola i piękne intencje nie wystarczą – warto dowiedzieć się nie tylko, co robić, ale też – czego nie robić. Czasem chcemy pomóc, ale podejmowane działania okazują się tej pomocy odwrotnością.

PO CO TE WARSZTATY?

Naszą intencją, celem, jest pokazywanie, jak skutecznie jak skutecznie  pomagać dzieciom i młodzieży w sytuacjach kryzysowych?

Twój udział w warsztatach to wymierne KORZYŚCI DLA DZIECI I NASTOLATKÓW, którym towarzyszysz w dorastaniu, bowiem będą mogły dzięki temu:

 • doświadczyć zrozumienia i wsparcia wobec trudnych przeżyć i sytuacji,
 • rozwijać swój potencjał w atmosferze zaufania i bezpieczeństwa,
 • budować podwaliny emocjonalnej równowagi w dorosłym życiu.

OPIS WARSZTATÓW:

W czasie spotkania chcemy pokazać ścieżkę, dzięki której świadomie możemy rozpoznawać u dzieci i młodzieży kryzys i reagować w tych sytuacjach  w taki sposób, aby nasze zachowanie było wsparciem i realną pomocą. Poruszone zostaną poniższe zagadnienia.

Program dwudniowych zajęć obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Kryzysy dzieci i młodzieży (a objawy depresyjne, samouszkadzanie, myśli samobójcze)
 2. Psychologia kryzysu. Rodzaje i fazy kryzysu.
 3. ASD (Zespół ostrego stresu) i PTSD (Zespół stresu pourazowego)
 4. Sześcioetapowy model interwencji kryzysowej
 5. Model interwencji kryzysowej CISM
 6. Interwencja kryzysowa, a diagnostyka psychiatryczna.
 7. Interwencja kryzysowa, a terapia.
 8. Komunikacja wspierająca i motywująca.
 9. Rówieśnicza i branżowa interwencja kryzysowa
 10. Procedury postępowania w interwencji kryzysowej
 11. Interwencja kryzysowa, a diagnostyka psychiatryczna
 12. Komunikacja w interwencji kryzysowej
 13. Środki bezpieczeństwa dla interwenta kryzysowego
 14. Techniki redukcji stresu i relaksacja w interwencji kryzysowej
 15. Specyfika interwencji kryzysowej wobec dzieci i młodzieży.

Będzie czas na praktyczne przykłady, refleksje i pytania. A przede wszystkim będzie to czas budowania możliwości wspierania młodych. To my, dorośli możemy być dla nich drogowskazami, kiedy się pogubią. Chcesz do nas dołączyć?

KIEDY?

21-22 września 2024 r.
(sobota, niedziela)

gODZINY wARSZTATÓW

sobota: 11.00 – 18.00
(w tym godzinna przerwa na lunch)
niedziela: 9.30 – 15.00
(bez przerw na lunch)

GDZIE?

siedziba FILOMATY
Gliwice
ul.Bojkowska 20a

MASZ PYTANIA?

skontaktuj się z nami
tel. 731 231 741
mail: strefarozwoju@filomata.pl

iNWESTYCJA?

EARLY BIRD

przy zapisie do 15 lipca 2024 r.

738 zł brutto
(600 zł netto)

CENA REGULARNA

przy zapisie od 16 lipca 2024 r.

861 zł brutto
(700 zł netto)

 • Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.
 • Jeżeli aktualnie finanse są jedyną przeszkodą, która nie pozwoli Ci wziąć udziału w warsztatach, skontaktuj się z nami.
 • Zadeklarowana kwota zawiera 200 zł brutto zaliczki. 
 • W przypadku rezygnacji z warsztatów zaliczka nie podlega zwrotowi.
 • W przypadku rezygnacji z kursu krótszym niż 8 dni wpłacona, pełna kwota nie podlega zwrotowi.
 • Wystawiamy faktury VAT.

ZWOLNIENIE Z VAT

Opłata za szkolenie może zostać zwolniona z podatku VAT w przypadku gdy ma charakter kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych:
 • w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) lub
 • w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013r., poz. 1722).
 • Aby skorzystać z tej opcji, prosimy o kontakt telefoniczny (731 231 741).  

  Warsztaty poprowadzi:

  Tomasz Bilicki

  Pedagog, absolwent kilkuset godzin szkoleń w zakresie leczenia zaburzeń zdrowia psychicznego. Interwencji kryzysowej uczył się na Florydzie w International Critical Incident Stress Foundation a egzamin certyfikacyjny zdał na Uniwersytecie Maryland. Ukończył również studia podyplomowe, min. z psychologii motywacji (Uniwersytet SWPS) i psychotraumatologii (Uniwersytet Gdański). Uczył się także na Uniwersytetach: Stanforda, w Utrechcie, Medycznym Harvarda. Pracuje z nastolatkami. Prowadził interwencję kryzysową oraz psychoterapię w Punkcie Interwencji Kryzysowej Fundacji Innopolis, Pracowni Wsparcia Psychologicznego PoMoc, Centrum Medycznym “Szpital św. Rodziny” (kontrakt z NFZ – 1. poziom referencyjny), Regionalnym Interwencyjnym Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Nauczyciel dyplomowany.

  Warsztaty oferowane przez FILOMATĘ – STREFĘ ROZWOJU Sp. z o.o. są warsztatami komunikacji oraz procesami rozwoju osobistego, przeznaczonymi dla osób dorosłych i nie znajdujących się w kryzysie psychicznym. Nie są i nie mogą być traktowane jako psychoterapia. Znaczące decyzje życiowe oraz kroki terapeutyczne zalecamy podejmować przy wsparciu licencjonowanego terapeuty.