TRENERZY Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJEMY

Elżbieta Więcław

Certyfikowana trenerka Porozumienia bez Przemocy, mediator, nauczyciel-praktyk, 22 lata pracowała jako dyrektor szkoły. Pracuje z radami pedagogicznymi, rodzicami, nastolatkami, udziela także indywidualnego wsparcia. Korzysta z siły Kręgów Naprawczych jako sposobu pracy z konfliktami.

Sama mówi:
Z pasją i pokorą szukam w życiu porozumienia, zwłaszcza wtedy, kiedy trudno jest się usłyszeć. NVC jest dla mnie w tych poszukiwaniach bardzo pomocną drogą. W szkołach FILOMATY uczymy się empatii na równi ze szkolnymi przedmiotami. Aby młody człowiek stał się empatyczny i życzliwy, musi być traktowany z empatią i życzliwością. I oto jest nasza filozofia działania: potrzeby każdego człowieka są tak samo ważne i każdy ma prawo do szacunku, bezpieczeństwa, uczenia się, przeżywania emocji. Szukamy odpowiedzi na pytania, zadajemy nowe, podejmujemy wyzwania. Czasem popełniamy błędy, mierzymy się z konfliktami i SZUKAMY WSPÓLNYCH ROZWIĄZAŃ.

Tomasz Bilicki

pedagog, absolwent kilkuset godzin szkoleń w zakresie leczenia zaburzeń zdrowia psychicznego. Interwencji kryzysowej uczył się na Florydzie w International Critical Incident Stress Foundation a egzamin certyfikacyjny zdał na Uniwersytecie Maryland. Ukończył również studia podyplomowe m.in. z psychologii motywacji (Uniwersytet SWPS) i psychotraumatologii (Uniwersytet Gdański). Uczył się także na Uniwersytetach: Stanforda, w Utrechcie, Medycznym Harvarda. Pracuje z nastolatkami. Prowadził interwencję kryzysową oraz psychoterapię w Punkcie Interwencji Kryzysowej Fundacji Innopolis, Pracowni Wsparcia Psychologicznego PoMoc, Centrum Medycznym “Szpital św. Rodziny” (kontrakt z NFZ – 1. poziom referencyjny), Regionalnym Interwencyjnym Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Nauczyciel dyplomowany.

Katarzyna Dworaczyk

Mediatorka i trenerka komunikacji. Prowadzi też sesje indywidualne, ponieważ mediacje wewnętrzne są niemniej fascynujące. Nieustanie poszukuje sposobów na to, aby ludzie się rozumieli, pracuje w zgodzie z podejściem  Porozumienia bez Przemocy. Z elementów poznanych metod i podejść terapeutycznych stworzyła model towarzyszenia ludziom w rozwiązywaniu konfliktów SNO (Słyszę, Nazywam, Otwieram się na rozwiązania), który sprawdza się w przedszkolach, domach, szkołach i biznesie. Publikuje, prowadzi warsztaty i wykłady budujące porozumienie i wzbogacające relacje. Autorka książki Minimediacje z dziećmi. O dzieleniu się, docenianiu, świętowaniu i przepraszaniu.

Marek Kaczmarzyk

Profesor UŚ w grupie dydaktycznej, nauczyciel i wykładowca, biolog, neurodydaktyk, autor wielu książek popularnonaukowych, podręczników i programów szkolnych, popularyzator nauki. Od roku 2000 do 2019 prowadził Pracownię Dydaktyki na Wydziale Biologii Uniwersytetu Śląskiego, koordynator i autor licznych projektów edukacyjnych dla młodzieży oraz dorosłych. Proponuje spojrzenie na edukację z perspektywy neuronauk.

Agnieszka Pietlicka

Wykładowczymi, trenerka, prowadzi sesje indywidualne; mediatorka: Zajmuję się świadomą komunikacją i szukaniem ścieżek w kierunku życia bez przemocy od kilkunastu lat. Towarzyszę w procesie zmiany zarówno pojedynczym osobom, jak i zespołom, także międzykulturowym. Czasem jest to wyzwanie – za każdym razem warto. Pracuję autorsko łącząc idee Porozumienia bez Przemocy oraz Systemem Wewnętrznej Rodziny. Dodatkowo wspieram się The Work i, focusingiem. Zdecydowanie największe doświadczenie mam w dialogach, negocjacjach, pertraktacjach, mediacjach z 9- i 7-latkiem.

Joanna Berendt

Od 2014 certyfikowana przez The Center for Nonviolence Communication trenerka NVC oraz mediatorka NVC, Doświadczona trenerka biznesu, akredytowany coach ICF PC, certyfikowana trenerka Pozytywnej Neuroplastyczności. Ma ponad 10 lat doświadczenia zdobytego w międzynarodowych korporacjach z branży finansowej na stanowiskach menadżerskich, gdzie zarządzała projektami i zespołami. Autorka wielu artykułów i książek na temat Porozumienia bez Przemocy, m.in. “Alfabet empatii” oraz “Dogadać się z innymi. Czyli porozumienie bez przemocy nie tylko w życiu organizacji”. Zainicjowała utworzenie pierwszych w Polsce studiów podyplomowych z Porozumienia bez Przemocy na Collegium Civitas, gdzie od 2015 roku prowadzi zajęcia. Specjalizuje się w następujących obszarach: rozwiązywanie konfliktów, mediacje, konstruktywna komunikacja w życiu, rodzinie i organizacji, coaching menadżerski, coaching zespołów, coaching systemowy.

Maria Czerwińska

Nauczycielka matematyki, od dwunastu lat pełni też funkcję dyrektora szkoły. W zarządzaniu szkołą promuje model jej funkcjonowania oparty na zarządzaniu poprzez wartości, wg idei K. Blancharda: „Gdy następuje zjednoczenie wokół wspólnych wartości i wspólnych celów, zwykli ludzie osiągają niezwykłe rezultaty”. Jest absolwentką Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty, co w dużym stopniu pomaga we wdrażaniu tej filozofii oraz zarządzaniu zmianą w uczeniu się i nauczaniu.
Ponadto promuje wśród nauczycieli zasadę Lifelong Learning, zwłaszcza z naciskiem na kształcenie kompetencji tzw. miękkich oraz cyfrowych. Zadanie to realizuje poprzez wybieranie i organizowanie wartościowych szkoleń dla nauczycieli ze swojej szkoły oraz inspirowanie ich własną postawą poprzez udział w licznych formach doskonalenia jak pełnienie roli trenera, mentora oraz kierownika w kursie e-learningowym w programach Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz wielokrotne prowadzenie szkoleń dla nauczycieli z takich tematów jak: „Ocenianie wspierające rozwój ucznia”, „Metody aktywizujące proces uczenia się uczniów”, „Spacer edukacyjny pod lupą”, „Zasady sporządzania protokołów zebrań rady pedagogicznej”, „Statut, czyli szkolna konstytucja” i wiele innych. Jest także członkinią grupy Superbelfrzy RP.
W ramach wspierania nauczycieli w stosowaniu nowoczesnych technologii stworzyła stronę internetową, dotyczącej wykorzystania konkretnych narzędzi TIK w nauczaniu i komunikowaniu się z uczniami http://edukacyjnytik.jimdo.com, do korzystania z której zostali zaproszeni także uczniowie.
Niezwykle ceni sobie pracę z młodymi ludźmi, która ją motywuje do stałego doskonalenia swoich umiejętności i bycia kreatywnym, a to z kolei stanowi wyznacznik nowoczesnego nauczyciela i dyrektora.

Agnieszka 
Stążka – Gawrysiak

Pracuje z mamami, które zmagają się ze stresem, złością, kryzysem i pomaga im odzyskać spokój i stworzyć piękną codzienność, a dzięki temu – wyposażyć dzieci w szczęśliwe dzieciństwo. Prowadzi szkolenia na ten temat, jest coachką, coachką kryzysową i mentorką, trenerką Akademii Pozytywnej Terapii Kryzysu i facylitatorką podejścia Self-Reg. Tworzy popularny blog DyleMatki.pl i jest autorką trzech książek o samoregulacji dla dzieci i dorosłych z serii “Self-Regulation”.

Ma różnorodne doświadczenia zawodowe – zanim zaczęła pomagać mamom, w „poprzednim życiu” była makroanalityczką i badaczką procesów gospodarczych w Narodowym Banku Polskim. Pracowała też jako nauczycielka akademicka w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz w wymiarze naukowym w Uniwersytecie Alberta Ludwiga we Freiburgu w Niemczech.

Prywatnie jest żoną i mamą trzech synów w wieku 10, 8 i 5 lat.

Agnieszka Stein

Psycholog, od 1999 roku pomaga dzieciom i ich rodzicom radzić sobie w różnych sytuacjach. Udziela indywidualnych konsultacji w sytuacjach wątpliwości wychowawczych. Pomaga rodzicom w rozpoznawaniu wyzwań rozwojowych i podpowiada, jak wspierać dzieci przechodzące przez różne trudne dla nich sytuacje. Udziela pomocy rodzicom zagubionym w gąszczu obecnie dostępnych, często wzajemnie sprzecznych porad i zaleceń i pomaga im czerpać radość z rodzicielstwa i osiągać równowagę między potrzebami wszystkich członków rodziny. Prowadzi warsztaty dla rodziców oraz współpracuje z przedszkolami i szkołą Montessori. Doradza nauczycielom, pomaga im rozwijać się zawodowo, wspiera ich w kontaktach z rodzicami. Specjalizuje się w pracy w nurcie Rodzicielstwa Bliskości, a więc za podstawowy czynnik tworzący skuteczną opiekę rodzica nad dzieckiem uważa ich wzajemną relację. Jest autorką książek o nurcie Rodzicielstwie Bliskości, min.: Dziecko z bliska, Dziecko z  bliska idzie w światWięcej informacji: http://agnieszkastein.pl/

Katarzyna Kudyba

Pedagog i psycholog z trenerskim doświadczeniem zawodowym w obszarze profilaktyki uzależnień, nowych mediów i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Obecnie studentka seksuologii klinicznej na SWPS. W swojej praktyce zawodowej przeprowadziła kilka tysięcy godzin warsztatów, szkoleń, konsultacji skierowanych zarówno do osób dorosłych jak i do dzieci oraz młodzieży.

Absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej na Uniwersytecie Jagiellońskim, psychologii na SWPS w Katowicach, ukończyła także studia Social Media & Content Marketing na Wydziale Humanistycznym AGH w Krakowie.

Magda Kasprzyk

Psycholog w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej. Ukończyła trening MBSR, MBLC oraz CBLC- nadal doskonali się w Mindfulness Association, biorąc udział w szkoleniach i odosobnieniach. Certyfikowany trener uważności dla dzieci i nastolatków Metody Eline Snel© w Academy for Mindful Teaching. Od 8 lat pracuje z dziećmi i nastolatkami jako nauczycielka i psycholog, a od 2017 roku jako trener uważności. Współpracowała przy polskiej adaptacji materiałów dla trenerów.
Systematycznie bierze udział w superwizjach prowadzonych przez Eline Snel. Współpracuje z Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Instytutem Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, prowadząc zajęcia dla studentów. Popularyzuje wiedzę o uważności dla dzieci, nastolatków i dorosłych podczas spotkań, konferencji, warsztatów oraz współprowadząc pierwszą polską stronę promującą uważność i trening Metodą Eline Snel: https://www.facebook.com/UwagaToDziala
Pracą z dziećmi pasjonuje się od zawsze. Kocha z nimi odkrywać supermoc uważności. Więcej informacji: www.magdakasprzyk.pl

Jagoda Sikora

Psycholog, doktor nauk społecznych w dyscyplinie psychologii, autorka programów profilaktycznych dotyczących zdrowia psychicznego skierowanych do młodzieży. Pracuje jako psycholog w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka (Szpital Kliniczny nr 6 w Katowicach) na oddziale neurologii wieku rozwojowego, Interesuje się diagnozą rozwoju dziecka, w szczególności dziecka małego od 2 miesiąca życia a także chorobami psychosomatycznymi dzieci. Ukończyła kurs certyfikacyjny SELF-REG w Mehrit Centre. Aktualnie kształci się na kolejnym stopniu, facylitatora, u dr. Stuarta Shankera . Uczestniczyła w licznych szkoleniach i konferencjach m.in praca z rodziną dziecka niepełnosprawnego, wczesne interwencje w przypadku traumatycznych zdarzeń, kurs terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Jest certyfikowanym trenerem edukacji Heroic Imagination Project prof. Philipa Zimbardo. Posiada doświadczenie w pracy grupowej i indywidualnej z dziećmi, które doświadczają różnych problemów. 

Katarzyna 
Kulesza-Gutowska

Absolwentka Uniwersytetu SWPS w Katowicach na kierunku psychologia kliniczna oraz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na kierunku dietetyka kliniczna. Certyfikowana minimediatorka dziecięca, opierająca swoją praktykę na modelu S-N-O oraz Porozumieniu bez Przemocy (NVC), terapeuta EEG-Biofeedback. Od ponad 10 lat prowadzi i współprowadzi grupy terapeutyczne dla dzieci, pracuje w przedszkolu oraz zajmuje się terapią indywidualną dzieci i młodzieży, jednocześnie wspierając całe rodziny.
Sama tak mówi o sobie:
Połowę życia pracuję z dziećmi, przy dzieciach i dla dzieci, w różnych rolach i sposobach pracy. Uwielbiam łączyć różnorodne formy wspierającego kontaktu z maluchami, dlatego też przez wiele lat pracy towarzyszył mi pies Baton, który obecnie cieszy się emeryturą. Moim hobby jest gotowanie. Łączę w nim psychologię z dietetyką. Coraz więcej uwagi poświęcam także tematyce wybiórczości pokarmowej, zaburzeniom odżywiania i formom wsparcia rodzin w tym zakresie.
Chcę być uważna, zarówno na siebie, jak i na otaczających mnie ludzi, dlatego też tak bliskie są dla mnie Minimediacje z dziećmi. To autorska metoda Katarzyny Dworaczyk, opierająca się na modelu SNO: Słyszę-Nazywam–Otwieram się na rozwiązania. Ma na celu rozwiązywanie konfliktów z dziećmi i między dziećmi. 

Patrycja Wróbel

Z zamiłowania i wykształcenie nauczycielka wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej, a także od niedawna wczesnej edukacji Montessori. Swoją nauczycielską przygodę rozpoczęła dwanaście lat temu w FILOMACIE, gdzie miała okazję rozwijać się jako młody pedagog w duchu Porozumienia bez Przemocy. Uczestniczyła przez te wszystkie lata w wielu szkoleniach i warsztatach NVC, Kręgów Naprawczych, SELF-REG. W 2020r. uzyskała certyfikat trenerki Minimediacji.
Sama tak mówi o sobie:
Stale poszerzam swoją wiedzę i umiejętności, by jak najlepiej wspierać najmłodszych w ich rozwoju. W swojej codziennej pracy wykorzystuję projekt empatycznej komunikacji „Sen Żyrafy”, którego autorami są Frank i Gundi Gaschler. Po siedmiu latach spędzonych jako nauczyciel w przedszkolu i trzech w szkole podstawowej, w 2021 roku objęłam funkcję dyrektora przedszkola, chociaż sama wolę o sobie myśleć jako o gospodarzu tego miejsca. Codzienne kontakty z dziećmi, rodzicami naszych podopiecznych oraz kadrą przedszkola są powodem dla którego codziennie do pracy idę z ciekawością i otwartością na nowe doświadczenia.

Dawid Brzeziński

Wychowawca i nauczyciel dyplomowany matematyki i informatyki z 18-letnim doświadczeniem w pracy w różnych typach szkół.
Przede wszystkim praktyk, poszukujący innowacyjnych metod, które prowadzą do zainteresowania uczniów matematyką i motywacji do nauki.
Pracował też jako mentor kursów internetowych, organizowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie oraz TOC dla Edukacji Polska oraz jako trener i konsultant z zakresu „Map rozwiązywania problemów”.
Człowiek wielu pasji – instruktor Turystyki Kwalifikowanej w zakresie turystyki kajakowej oraz turystyki rowerowej oraz Instruktor Rekreacji ze specjalnością jazda konna. Cechują go umiejętności analityczne, plastyczność myślenia i zdolności przystosowania się do różnych sytuacji oraz opanowanie w sytuacjach kryzysowych.
Ukończył studia inżynierskie na Wydziale Matematyczno -Fizycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, studium pedagogiczne w Ośrodku Badań i Doskonalenia Dydaktyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz studia magisterskie na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Bartosz Berendt

Coach akredytowany przez International Coach Federation oraz Izbe Coachingu
Prowadzi coaching indywidualny dla osób stojących u progu ważnych, życiowych zmian, takich jak zmiana pracy, awans, rozwój własnej firmy, odnalezienie się w nowej roli zawodowej lub osobistej, jak również coaching zespołowy dla liderów i zespołów wdrażających zmiany w organizacji. Pracuje w wyczynowym sporcie, wspierając zawodników i drużyny w realizacji celów sportowych i pozasportowych. Prowadzi warsztaty, supewizje i mentorcoaching dla doświadczonych coachów. Współpracuje z uczelniami wyższymi w zakresie kształcenia coachów i akredytacji programów szkoleniowych. Posiada doświadczenie w realizacji projektów pociągających za sobą strategiczne zmiany w organizacjach, między innymi związanych z tworzeniem i wdrażaniem strategii firmy, implementacją systemów informatycznych, zmianą struktury organizacyjnej, restrukturyzacją i optymalizacją procesów.

Michał Sosin

Trener / Mentor / Przedsiębiorca 
Trener komunikacji empatycznej i przedsiębiorca z ponad 15-letnim doświadczeniem. Uczy, jak się komunikować tak, żeby inni cenili Twoją obecność i uwielbiali z Tobą pracować. Współtworzył sukces m.in. firmy DocPlanner (w Polsce: ZnanyLekarz.pl), zbudowałfirmę Nobilitus, która specjalizuje się w pozyskiwaniu finansowania na działalność badawczo-rozwojową z NCBiR oraz jest mentorem w akceleratorach startupowych (PFR).
Zajmuje się komunikacją od 2012 roku i cały czas rozwija się z pomocą nauczycieli i mentorów w Polsce i za granicą.
Mówi, że “Biznes to ludzie a ludzie to komunikacja”. Dzieląc się wiedzą i doświadczeniem zaprasza ludzi, którym towarzyszy do szukania porozumienia aby wspólnie mogli  osiągać lepsze wyniki.

Grzegorz Więcław

Certyfikowany psycholog sportu Europejskiej Federacji Psychologii Sportu FEPSAC, absolwent wydziału psychologii i komunikacji na Simon Fraser University (Vancouver, Kanada) oraz psychologii sportu i aktywności fizycznej na University of Jyväskylä (Jyväskylä, Finlandia). Obecnie mieszka w rodzinnych Gliwicach i współpracuje m.in. z Reprezentacją Polski w rugby na wózkach, KPR Gwardią Opole, Akademią Piłkarską Piasta Gliwice, Śląskim Związkiem Piłki Nożnej, szkołami mistrzostwa sportowego i zawodnikami indywidualnymi różnych dyscyplin sportowych. Od 2015 roku wdraża podstawę programową autorskiego przedmiotu „psychologia w sporcie” dla OSPR przy XI LO w Gliwicach. Pracował także z klubami Futsal Ekstraklasy oraz I ligi koszykówki i żużla. Dodatkowo prowadzi warsztaty szkoleniowe, wykłada na uczelniach wyższych, publikuje i tłumaczy teksty związane z psychologią sportu. W 2018 roku wyszła jego pierwsza książka pt. Ile sił w głowie: Psychologiczny niezbędnik biegacza. Prowadzi autorski kanał podcastowy „Glowa Rządzi”. Sam uwielbia ruch, a szczególnie w postaci aktywności fizycznej, podróży oraz rozwoju osobistego. Więcej na www.glowarzadzi.pl

Krzysztof Durnaś

Pedagog, trener rozwoju osobistego, koordynator Pracowni Wsparcia Psychologicznego „poMOC” w Łodzi , interwent kryzysowy, terapeuta w nurcie TSR w procesie certyfikacji, konsultant badania odporności psychicznej MTQPlus  oraz MindSonar, trener TUS. Ukończył studia podyplomowe z coachingu, praktycznej psychologii motywacji na SWPS. Współpracownik Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie zarządzania oświatą. Współpracuje jako trener ze Studiem Psychologicznym Joanna Węglarz w Gdyni, konsultant i ekspert w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Pabianicach oraz w Firmie Szkoleniowo-Doradczej Anna Szywała w Świdnicy. Realizuje projekty, szkolenia dla Ośrodka Rozwoju Edukacji. Autor programów szkoleniowych dla nauczycieli realizowanych w Polsce, na Ukrainie i Białorusi.