ELŻBIETA WIĘCŁAW

Certyfikowana trenerka Porozumienia bez Przemocy, mediator, nauczyciel-praktyk, 22 lata pracowała jako dyrektor szkoły. Pracuje z radami pedagogicznymi, rodzicami, nastolatkami, udziela także indywidualnego wsparcia. Korzysta z siły Kręgów Naprawczych jako sposobu pracy z konfliktami.

Sama mówi:
Z pasją i pokorą szukam w życiu porozumienia, zwłaszcza wtedy, kiedy trudno jest się usłyszeć. NVC jest dla mnie w tych poszukiwaniach bardzo pomocną drogą. W szkołach FILOMATY uczymy się empatii na równi ze szkolnymi przedmiotami. Aby młody człowiek stał się empatyczny i życzliwy, musi być traktowany z empatią i życzliwością. I oto jest nasza filozofia działania: potrzeby każdego człowieka są tak samo ważne i każdy ma prawo do szacunku, bezpieczeństwa, uczenia się, przeżywania emocji. Szukamy odpowiedzi na pytania, zadajemy nowe, podejmujemy wyzwania. Czasem popełniamy błędy, mierzymy się z konfliktami i SZUKAMY WSPÓLNYCH ROZWIĄZAŃ.

MARIA CZERWIŃSKA

Nauczycielka matematyki, od dwunastu lat pełni też funkcję dyrektora szkoły. W zarządzaniu szkołą promuje model jej funkcjonowania oparty na zarządzaniu poprzez wartości, wg idei K. Blancharda: „Gdy następuje zjednoczenie wokół wspólnych wartości i wspólnych celów, zwykli ludzie osiągają niezwykłe rezultaty”. Jest absolwentką Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty, co w dużym stopniu pomaga we wdrażaniu tej filozofii oraz zarządzaniu zmianą w uczeniu się i nauczaniu.
Ponadto promuje wśród nauczycieli zasadę Lifelong Learning, zwłaszcza z naciskiem na kształcenie kompetencji tzw. miękkich oraz cyfrowych. Zadanie to realizuje poprzez wybieranie i organizowanie wartościowych szkoleń dla nauczycieli ze swojej szkoły oraz inspirowanie ich własną postawą poprzez udział w licznych formach doskonalenia jak pełnienie roli trenera, mentora oraz kierownika w kursie e-learningowym w programach Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz wielokrotne prowadzenie szkoleń dla nauczycieli z takich tematów jak: „Ocenianie wspierające rozwój ucznia”, „Metody aktywizujące proces uczenia się uczniów”, „Spacer edukacyjny pod lupą”, „Zasady sporządzania protokołów zebrań rady pedagogicznej”, „Statut, czyli szkolna konstytucja” i wiele innych. Jest także członkinią grupy Superbelfrzy RP.
W ramach wspierania nauczycieli w stosowaniu nowoczesnych technologii stworzyła stronę internetową, dotyczącej wykorzystania konkretnych narzędzi TIK w nauczaniu i komunikowaniu się z uczniami http://edukacyjnytik.jimdo.com, do korzystania z której zostali zaproszeni także uczniowie.
Niezwykle ceni sobie pracę z młodymi ludźmi, która ją motywuje do stałego doskonalenia swoich umiejętności i bycia kreatywnym, a to z kolei stanowi wyznacznik nowoczesnego nauczyciela i dyrektora.

KATARZYNA KULESZA-GUTOWSKA

Absolwentka Uniwersytetu SWPS w Katowicach na kierunku psychologia kliniczna oraz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na kierunku dietetyka kliniczna. Certyfikowana minimediatorka dziecięca, opierająca swoją praktykę na modelu S-N-O oraz Porozumieniu Bez Przemocy (NVC), terapeuta EEG-Biofeedback. Od 9 lat prowadzi grupy terapeutyczne dla dzieci, pracuje w przedszkolu oraz zajmuje się terapią indywidualną dzieci i młodzieży.

Sama tak mówi o sobie:
Połowę życia pracuję z dziećmi, przy dzieciach i dla dzieci, w różnych rolach i formach pracy. Uwielbiam łączyć różnorodne formy wspierającego kontaktu z maluchami, dlatego też przez wiele lat pracy towarzyszył mi pies Baton, który obecnie cieszy się emeryturą. Moim hobby jest gotowanie. Łączę w nim psychologię z dietetyką. Coraz więcej uwagi poświęcam także tematyce wybiórczości pokarmowej, zaburzeniom odżywiania i formom wsparcia rodzin w tym zakresie.
Chcę być uważna, zarówno na siebie, jak i na otaczających mnie ludzi, dlatego też tak bliskie są dla mnie Minimediacje z dziećmi. To autorska metoda Katarzyny Dworaczyk, opierająca się na modelu SNO: Słyszę-Nazywam–Otwieram się na rozwiązania. Ma na celu rozwiązywanie konfliktów z dziećmi i między dziećmi.

DAWID BRZEZIŃSKI

Wychowawca i nauczyciel dyplomowany matematyki i informatyki z 18-letnim doświadczeniem w pracy w różnych typach szkół.
Przede wszystkim praktyk, poszukujący innowacyjnych metod, które prowadzą do zainteresowania uczniów matematyką i motywacji do nauki.
Pracował też jako mentor kursów internetowych, organizowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie oraz TOC dla Edukacji Polska oraz jako trener i konsultant z zakresu „Map rozwiązywania problemów”.
Człowiek wielu pasji – instruktor Turystyki Kwalifikowanej w zakresie turystyki kajakowej oraz turystyki rowerowej oraz Instruktor Rekreacji ze specjalnością jazda konna. Cechują go umiejętności analityczne, plastyczność myślenia i zdolności przystosowania się do różnych sytuacji oraz opanowanie w sytuacjach kryzysowych.
Ukończył studia inżynierskie na Wydziale Matematyczno -Fizycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, studium pedagogiczne w Ośrodku Badań i Doskonalenia Dydaktyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz studia magisterskie na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

JAGODA SIKORA

Psycholog, doktor nauk społecznych w dyscyplinie psychologii, autorka programów profilaktycznych dotyczących zdrowia psychicznego skierowanych do młodzieży. Pracuje jako psycholog w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka (Szpital Kliniczny nr 6 w Katowicach) na oddziale neurologii wieku rozwojowego, Interesuje się diagnozą rozwoju dziecka, w szczególności dziecka małego od 2 miesiąca życia a także chorobami psychosomatycznymi dzieci. Ukończyła kurs certyfikacyjny SELF-REG w Mehrit Centre. Aktualnie kształci się na kolejnym stopniu, facylitatora, u dr. Stuarta Shankera . Uczestniczyła w licznych szkoleniach i konferencjach m.in praca z rodziną dziecka niepełnosprawnego, wczesne interwencje w przypadku traumatycznych zdarzeń, kurs terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Jest certyfikowanym trenerem edukacji Heroic Imagination Project prof. Philipa Zimbardo. Posiada doświadczenie w pracy grupowej i indywidualnej z dziećmi, które doświadczają różnych problemów. 

MAGDA KASPRZYK

Psycholog w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej. Ukończyła trening MBSR, MBLC oraz CBLC- nadal doskonali się w Mindfulness Association, biorąc udział w szkoleniach i odosobnieniach. Certyfikowany trener uważności dla dzieci i nastolatków Metody Eline Snel© w Academy for Mindful Teaching. Od 8 lat pracuje z dziećmi i nastolatkami jako nauczycielka i psycholog, a od 2017 roku jako trener uważności. Współpracowała przy polskiej adaptacji materiałów dla trenerów.
Systematycznie bierze udział w superwizjach prowadzonych przez Eline Snel. Współpracuje z Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Instytutem Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, prowadząc zajęcia dla studentów. Popularyzuje wiedzę o uważności dla dzieci, nastolatków i dorosłych podczas spotkań, konferencji, warsztatów oraz współprowadząc pierwszą polską stronę promującą uważność i trening Metodą Eline Snel: https://www.facebook.com/UwagaToDziala
Pracą z dziećmi pasjonuje się od zawsze. Kocha z nimi odkrywać supermoc uważności. Więcej informacji: www.magdakasprzyk.pl

TOMASZ BILICKI

Pedagog, psychoterapeuta (1. stopień referencyjny), psychotraumatolog, interwent kryzysowy oraz nauczyciel. Ukończył studia podyplomowe m.in. z psychologii motywacji (Uniwersytet SWPS) i psychotraumatologii (Uniwersytet Gdański) oraz kilkaset godzin szkoleń w zakresie wsparcia i terapii. Absolwent amerykańskiego programu szkoleniowego ICISF w modelu indywidualnej i grupowej interwencji kryzysowej CISM, zalecanego przez ONZ. Szkolił się także na Uniwersytecie w Nowym Jorku, Utrechcie i Harvarda. Pracuje m.in. w punkcie interwencji kryzysowej, ośrodku opieki psychologiczno-psychoterapeutycznej (1. stopień referencyjny), telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży

AGNIESZKA PIETLICKA

Wykładowczymi, trenerka, prowadzi sesje indywidualne; mediatorka: Zajmuję się świadomą komunikacją i szukaniem ścieżek w kierunku życia bez przemocy od kilkunastu lat. Towarzyszę w procesie zmiany zarówno pojedynczym osobom, jak i zespołom, także międzykulturowym. Czasem jest to wyzwanie – za każdym razem warto. Pracuję autorsko łącząc idee Porozumienia bez Przemocy oraz Systemem Wewnętrznej Rodziny. Dodatkowo wspieram się The Work i, focusingiem. Zdecydowanie największe doświadczenie mam w dialogach, negocjacjach, pertraktacjach, mediacjach z 9- i 7-latkiem.

KATARZYNA DWORACZYK

Mediatorka i trenerka komunikacji. Prowadzi też sesje indywidualne, ponieważ mediacje wewnętrzne są niemniej fascynujące. Nieustanie poszukuje sposobów na to, aby ludzie się rozumieli, pracuje w zgodzie z podejściem  Porozumienia bez Przemocy. Z elementów poznanych metod i podejść terapeutycznych stworzyła model towarzyszenia ludziom w rozwiązywaniu konfliktów SNO (Słyszę, Nazywam, Otwieram się na rozwiązania), który sprawdza się w przedszkolach, domach, szkołach i biznesie. Publikuje, prowadzi warsztaty i wykłady budujące porozumienie i wzbogacające relacje. Autorka książki Minimediacje z dziećmi. O dzieleniu się, docenianiu, świętowaniu i przepraszaniu.

MAREK KACZMARZYK

Profesor UŚ w grupie dydaktycznej, nauczyciel i wykładowca, biolog, neurodydaktyk, autor wielu książek popularnonaukowych, podręczników i programów szkolnych, popularyzator nauki. Od roku 2000 do 2019 prowadził Pracownię Dydaktyki na Wydziale Biologii Uniwersytetu Śląskiego, koordynator i autor licznych projektów edukacyjnych dla młodzieży oraz dorosłych. Proponuje spojrzenie na edukację z perspektywy neuronauk.

JOANNA BERENDT

Wspiera menedżerów i biznesmenów w czasie szkoleń i pracy indywidualnej. Ma wieloletnie doświadczenie korporacyjne, twórczyni studiów i programów trenerskich. Jest żywym przykładem, jak język NVC wspiera komunikację i zmianę w świecie. Certyfikowana trenerka NVC, coach, mediatorka. Autorka książek, artykułów i programów. Żyje wartościami NVC.

BARTOSZ BERENDT

Jest współtwórcą przywódczych programów rozwojowych, prowadzi warsztaty, superwizje i mentochoaching dla doświadczonych coachów. Współpracuje z uczelniami wyższymi w zakresie kształcenia coachów i akredytacji programów szkoleniowych. Prowadzi zajęcia m.in. w Akademii L. Koźmińskiego, SGH, SWPS. Coach akredytowany (MCC) przez International Coach Federation (ICF).

MAGDALENA SENDOR

Wprowadza turkusową rewolucję do korporacji w Polsce i za granicą. Od kilku lat pracuje z menedżmentem wysokiego szczebla nad zmianą nawykowych działań i języka. Wspiera biznes w Polsce i we Francji (pracuje w trzech językach). Pracuje z trenerami i coachami. Certyfikowana trenerka NVC, coach, mediatorka. Autorka książek, artykułów i programów. Żyje wartościami NVC.

GRZEGORZ WIĘCŁAW

Certyfikowany psycholog sportu Europejskiej Federacji Psychologii Sportu FEPSAC, absolwent wydziału psychologii i komunikacji na Simon Fraser University (Vancouver, Kanada) oraz psychologii sportu i aktywności fizycznej na University of Jyväskylä (Jyväskylä, Finlandia). Obecnie mieszka w rodzinnych Gliwicach i współpracuje m.in. z Reprezentacją Polski w rugby na wózkach, KPR Gwardią Opole, Akademią Piłkarską Piasta Gliwice, Śląskim Związkiem Piłki Nożnej, szkołami mistrzostwa sportowego i zawodnikami indywidualnymi różnych dyscyplin sportowych. Od 2015 roku wdraża podstawę programową autorskiego przedmiotu „psychologia w sporcie” dla OSPR przy XI LO w Gliwicach. Pracował także z klubami Futsal Ekstraklasy oraz I ligi koszykówki i żużla. Dodatkowo prowadzi warsztaty szkoleniowe, wykłada na uczelniach wyższych, publikuje i tłumaczy teksty związane z psychologią sportu. W 2018 roku wyszła jego pierwsza książka pt. Ile sił w głowie: Psychologiczny niezbędnik biegacza. Prowadzi autorski kanał podcastowy „Głowa Rządzi”. Sam uwielbia ruch, a szczególnie w postaci aktywności fizycznej, podróży oraz rozwoju osobistego. Więcej na www.glowarzadzi.pl