PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO FILOMATA

PKU FILOMATA organizuje i prowadzi zajęcia umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności zawodowych lub społecznych uczestników. Zajęcia prowadzone są w formie cyklicznych kursów, warsztatów, szkoleń lub seminariów.

W zajęciach biorą udział w szczególności nauczyciele i rodzice, jednakże, ze względu na uniwersalność poruszanych tematów każdy może znaleźć coś dla siebie.

Zajęcia prowadzone są wg autorskich programów opracowanych oraz zatwierdzonych przez Dyrektora Placówki. Prowadzą je wyłącznie osoby posiadające kwalifikacje naukowe lub zawodowe, zapewniające ich przeprowadzenie na najwyższym poziomie. Praca odbywa się w małych, kilkunastoosobowych grupach z nastawieniem na zajęcia praktyczne, pozwalające zdobywaną wiedzę przekładać w strefę przydatnych umiejętności.

Tematyka zajęć w ogromnym stopniu dotyczy umiejętności miękkich, opartych na aktualnych wynikach badań z zakresu psychologii i neurodydaktyki. Wyniki wyraźnie pokazują rolę tych umiejętności dla prowadzenia efektywnego procesu dydaktycznego, radzenia sobie ze stresem, wypaleniem zawodowym, przeciwdziałania depresji, która obecnie jest ogromnym problemem społecznym, także wśród dzieci i młodzieży. Wiodąca jest świadoma praca w zakresie budowania relacji – nasze ponad dwudziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkół pokazuje, w jak ogromnym deficycie są te umiejętności w grupie nauczycieli i rodziców. W istocie to one właśnie decydują o zawodowej efektywności i szczęśliwym prywatnym życiu.

Placówka organizuje zajęcia na różnych polach tematycznych, umożliwiających uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji. 

 1. Porozumienie bez Przemocy wg koncepcji Marshalla Rosenberga – NVC (to nauka komunikacji opartej na empatii, na rozumieniu potrzeb swoich i innych ludzi, na szukaniu rozwiązań, które biorą pod uwagę każdego człowieka). Daje praktyczne narzędzia, które pomagają w efektywnej komunikacji, budującej atmosferę zaufania i współpracy.
 2. Projekt Bohaterskiej Wyobraźni wg koncepcji Philipa Zimbardo (przeciwdziała obojętności i wykluczeniu, pokazuje i tłumaczy, na czym polegają naturalne ludzkie tendencje do wyłącznie biernego obserwowania w sytuacjach kryzysowych, dostarcza wiedzę, narzędzia, strategie i ćwiczenia, które pomagają w pokonaniu bierności w ważnych momentach życia, pozwala na przejście od chęci zrobienia czegoś dobrego do realizacji czynu, uczy skuteczności działania).
 3. Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży (przeznaczona dla nauczycieli i rodziców) celem będzie wyposażenie uczestników w konkretną wiedzę merytoryczną i umiejętności na temat tego, w jaki sposób wspierać dziecko od wczesnego dzieciństwa, po wczesną młodość, jak stworzyć w rodzinie i w szkole dobre warunki dla rozwoju budowania poczucia własnej wartości, empatii, rozwoju mózgu i motywacji wewnętrznej do uczenia się i poznawania świata.
 4. Neurodydaktyka (Poznanie i praktyczne wykorzystanie najnowszych badań nad mózgiem oraz neurobiologicznych podstaw uczenia się, których zastosowanie w praktyce szkolnej umożliwia pełne wykorzystanie potencjału uczniów).
 5. Selfreg – nauka samoregulacji wg koncepcji Stuarta Shankera (Jest nauką samoregulacji w sytuacjach, w których doświadczamy napięcia i stresu. Dobrze, aby rodzice i nauczyciele mieli świadomość, że silny stres ogranicza rozwój dziecka i znali sposoby, dzięki którym poziom stresu można skutecznie regulować. To podejście daje konkretne rozwiązania).
 6. Rozwiązywanie konfliktów – kręgi naprawcze, mini mediacje (nauka radzenia sobie z konfliktem bez szukania winnych, oparta na znalezieniu rozwiązań, które włączają wszystkie strony konfliktu, kształcenie umiejętności towarzyszenia w konflikcie dzieciom, nastolatkom i dorosłym tak, by stawać się częścią rozwiązania i nie być częścią konfliktu. Takie podejście dostarcza konkretne sposoby i narzędzia, które mocno sprzyjają wzmacnianiu zespołów i braniu odpowiedzialności za swoje działania).
 7. Wczesna interwencja kryzysowa (Wyposażenie uczestników w umiejętności, dzięki którym świadomie będą mogli rozpoznawać u dzieci i młodzieży kryzys i reagować w tych sytuacjach w taki sposób, aby być wsparciem i realną pomocą, szczególnie w obliczu objawów depresyjnych, samouszkodzeń ciała, myśli samobójczych).
 8. Przywództwo oparte na empatii (nauka podejścia, które pozwala zadbać o poziom wewnętrznej motywacji pracowników i ich efektywność, zwiększa skuteczność procesu zmiany i uczy dzielenia odpowiedzialności w zespole).
 9. Myślenie krytyczne (Nauka świadomego działania w kierunku zrozumienia, refleksji, uświadomienia sobie wszystkich danych, okoliczności a nawet emocji związanych z obserwowaną, analizowaną sytuacją. Po to aby wyciągnąć wnioski, na podstawie których podejmujemy jedyną, możliwą w tej sytuacji, decyzję – będąc świadomymi jej możliwych konsekwencji).
 10. Mindfulness – Uważność wykorzystywana w dydaktyce (Praktyczny trening koncentracji, poszerzania znajomości swoich potrzeb, zrozumienia własnego wewnętrznego świata i wewnętrznego świata innych ludzi, odnajdowanie wewnętrznego spokoju mimo niepokojących myśli i zdarzeń oraz życzliwości wobec siebie i innych).
 11. Informacja zwrotna w uczeniu się i nauczaniu (Nauka praktycznego przekazywania uczniom informacji zwrotnej, która stanie się dla nich źródłem zmiany oraz przyczyni się do osiągnięcia lepszych wyników niż wcześniej. IZ jest jedną z najbardziej skutecznych interwencji w proces edukacyjny).
 12. Inne, adekwatnie do rozpoznawanych na bieżąco potrzeb nauczycieli, rodziców i społeczności lokalnej.