PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA POROZUMIENIA BEZ PRZEMOCY

Porozumienie bez Przemocy (NVC) to życiowa postawa, podejście do ludzi i świata, budowane na takich założeniach:

 1. Wszyscy ludzie mają takie same potrzeby. Potrzeby są uniwersalne – choć w danej chwili nie wszystkie są tak samo ważne. Mamy różne sposoby zaspokajania swoich potrzeb i tutaj pojawiają się konflikty.
 2. Uczucia są informacją o zaspokojonych i niezaspokojonych potrzebach. Uczucia mogą być stymulowane przez zachowanie i słowa innych ludzi, lecz nie one są ich przyczyną.
 3. Ludzie nie działają przeciwko innym lecz dla zaspokojenia swoich potrzeb.
 4. Ludzie się zmieniają.
 5. Pokój i wojna rodzą się w moim sercu. Świat jest taki, jaki myślę, że jest.
 6. Świat jest w obfitości – pełen sposobów na zaspokajanie potrzeb.
 7. Jesteśmy współzależni – ludzie chcą współpracować.
 8. Ludzie chętnie przyczyniają się do dobra innych i robią to chętnie, jeśli mają wybór i czynią to z własnej woli.
 9. Ludzie mają zasoby. Czasem nie mają do nich dostępu.
 10. „Nie mogę” nie istnieje. Istnieje: „nie chcę”, „jeszcze nie wiem, jak…”.
 11. Odpowiadam za: swoje myśli, uczucia, szukanie sposobów na spełnianie potrzeb.
 12. Zawsze mam wybór.
 13. Ból jest częścią życia, cierpienie jest opcjonalne.
 14. TAK i NIE mogą być początkiem dialogu.
 15. Możesz mieć rację lub możesz mieć relację. Ty dokonujesz wyboru. Twoja świadomość daje ci wybór.
 16. Empatia i otwartość są wyborem. Wszyscy ludzie mają zdolność do empatii, choć nie zawsze wiemy jak znaleźć do niej dostęp.