WARSZTATY, SZKOLENIA, KURSY

marzec – wrzesień 2024

2 marca 2024

moduł – 9 marca 2024 r.
moduł II – 13 kwietnia 2024 r.
moduł III – 11 maja 2024 r.

15-16 marca 2024

moduł I – 3-4 kwietnia 2024
moduł II – 7-8 maja 2024
moduł III – 5-6 czerwca 2024
superwizja – 5 września 2024

edycja wiosenna
12-13 kwietnia 2024

11-12 maja 2024

18-19 maja 2024

moduł I – 28-29 maja 2024
moduł II – 18-19 czerwca 2024
moduł III – 2-3 lipca 2024

moduł I – 27-28 września 2024
moduł II – 25-26 października 2024
moduł III – 22-23 listopada 2024

moduł I – 16-17 października 2024
moduł II – 13-14 listopada 2024
moduł III – 4-5 grudnia 2024

listopad 2024 – styczeń 2025