WARSZTATY, SZKOLENIA, KURSY

moduł I – 28-29 maja 2024
moduł II – 18-19 czerwca 2024
moduł III – 2-3 lipca 2024

21-22 września 2024

moduł I – 27-28 września 2024
moduł II – 25-26 października 2024
moduł III – 22-23 listopada 2024

moduł I – 16-17 października 2024
moduł II – 13-14 listopada 2024
moduł III – 3-4 grudnia 2024

I spotkanie online: 12 listopada
II spotkanie online: 14 listopada
część stcjonarna: 16 listopada

listopad 2024 – styczeń 2025

moduł I: 1-2 kwietnia 2025
moduł II: 6-7 maja 2025
moduł III: 17-18 czerwca 2025
superwizja: 17 września 2025