SIŁA EMPATII

EMPATIA jest filarem świata NVC. Ona sprawia, że jesteśmy w stanie nawiązać kontakt – zarówno ze sobą, jak i z innymi. Porozumienie bez Przemocy nazywane jest często EMPATYCZNĄ KOMUNIKACJĄ. Marshall Rosenberg definiował ją jako pełne szacunku rozumienie ludzkich potrzeb. Empatia to ciekawość, bycie w pełni obecnym, to czas i uwaga, które ofiarujemy sobie i drugiemu człowiekowi. To słuchanie i rozumienie, bez oceniania, osądzania i dawania rad. 

Co ważne – empatia nie oznacza zgody na każde zachowanie, pozwala na stawianie granic i jednocześnie daje możliwość nawiązania kontaktu i zbudowania zaufania. To dobry początek, który zaprasza do współdziałania. Nie z powodu nagród i kar, których pełen jest świat, ale z chęci zadbania o relacje. 

Celem Porozumienia bez Przemocy nie jest zmiana ludzi i ich zachowania tak, aby postawić na swoim, ale zbudowanie relacji opartych na szczerości i empatii, tak aby potrzeby wszystkich zostały zaspokojone. Marshall Rosenberg

Tutaj znajdziecie ciekawy artykuł Emilii Kulpy-Nowak i Joanny Berendt Obdarz mnie emaptią.

Zobaczcie, jak można empatię przedstawić filmowo 😉

Filmy przetłumaczono w ramach programu Szkoły z mocą zmieniania świata realizowanego w partnerstwie z Fundacją BGK im. J. K. Steczkowskiego.