nvc 1024x600

Strefa NVC

Celem PBP nie jest zmiana ludzi i ich zachowania tak, aby postawić na swoim, ale zbudowanie relacji opartych na szczerości i empatii, tak aby potrzeby wszystkich zostały zaspokojone.

Marshall Rosenberg

Porozumienie bez Przemocy – PbP (Nonviolent Communication – NVC) czyli zaproszenie do świata empatii 

W niniejszych materiałach prezentujemy „świat wg Porozumienia bez Przemocy” (z j.ang. – Nonviolent Communication). Podejście, które praktykujemy (i wciąż się go uczymy), zostało stworzone i uporządkowane przez Marshalla Rosenberga, psychologa i mediatora. Rosenberg przez nazwę „Porozumienie bez Przemocy” nawiązał do filozofii Gandhiego – opartej na szacunku dla ludzi i na rozumieniu ich potrzeb. Jest to „model” porozumiewania się, w którym przede wszystkim chodzi o empatyczną komunikację – taką życiową postawę.