KRĘGI NAPRAWCZE
czyli co możemy zrobić w obliczu konfliktu?

ŁĄCZNIE 18 GODZIN DYDAKTYCZNYCH

KONFLIKTY są naturalną częścią życia. I każdy ma inaczej, kiedy konflikt się wydarza – różne są nasze reakcje i emocje. Często jest tak, że doświadczamy bezradności i tkwimy w przekonaniu, że konfliktów za wszelką cenę należy unikać, że są złe, że możliwa jest tylko walka, ucieczka albo udawanie, że to nas nie dotyczy. Znasz to?

Jeśli chcesz z bezradności wobec konfliktu wejść w skuteczne działanie, które przyniesie korzyść wszystkim stronom, zapraszamy Cię do poznania KRĘGÓW NAPRAWCZYCH.

Zapraszamy na dwudniowe warsztaty z TOMKIEM BAGIŃSKIM.

Metoda Kręgów Naprawczych

jest procesem do rozwiązywania konfliktów w społecznościach, grupach ludzi żyjących lub współpracujących ze sobą. Wśród wielu podejść do rozwiązywania konfliktów, Kręgi Naprawcze urzekają swoją prostą formą połączoną z jakością dialoguprzejrzystymi krokami.

Podczas warsztatów będzie można poznać konkretne (procesowe) podejście do interwencji w konflikcie dwóch lub więcej osób, zapoznać się praktycznie z modelem Kręgów Naprawczych (proces stworzony przez Dominika Bartera na bazie modelu Nonviolent Communication i Sprawiedliwości Naprawczej). Jest to swojego rodzaju „mapa” do poruszania się w sytuacji konfliktu, która pozwala się w nim odnaleźć z neutralnej pozycji.

Wszystko, co niezbędne do poprowadzenia procesu, mieści się na kartce A4, a sam proces może być z powodzeniem poprowadzony przez dziecko. Ogromną siłą Kręgów jest zaproszenie do rozwiązania konfliktu osób zaangażowanych bezpośrednio (w tradycyjnym rozumieniu: sprawca i ofiara) oraz wszystkich osób dotkniętych sprawą pośrednio, których zdanie zwyczajowo nie jest brane pod uwagę.

KRĘGI NAPRAWCZE TO SPOTKANIE KTÓRE:

 • oferują każdemu uczestnikowi możliwość wypowiedzenia się i bycia usłyszanym (nazywamy to odzwierciedlającym słuchaniem – chodzi o sytuację, w której np. przez parafrazę upewniamy się, czy zrozumieliśmy to, co zostało powiedziane zgodnie z intencjami tego, kto mówił) ,
 • odkrywają leżące u podstaw konfliktu potrzeby lub problemy,
 • wspierają całościowe i przejrzyste rozwiązania, które przesuwają uczestników w kierunku zaspokojenia ich potrzeb, odnowienia i umocnienia danej społeczności.

Stosowanie Kręgów

daje szansę na proste i przejrzyste reagowanie w trudnych, konfliktowych sytuacjach, pozwala na zobaczenie problemu z różnych perspektyw (to jak „wycieczka wokół góry” – góra z każdej strony wygląda inaczej…)  

KRĘGI NAPRAWCZE PRZYCZYNIAJĄ SIĘ DO:

 • wzrostu zaufania wewnątrz grupy (społeczności)
 • obniżenia poczucia stresu,
 • ułatwienia współpracy i rozluźnienia atmosfery w codziennym życiu.

Kręgi mogą być alternatywą dla systemu kar i równocześnie praktycznym sposobem realizacji idei Sprawiedliwości Naprawczej. To zaprasza do świata, w którym ludzie chcą coś naprawić, zrozumieć, zobaczyć z własnej wewnętrznej motywacji, nie ze strachu przed karą.

KN jako proces działania w konflikcie dają bardzo ważne wskazówki do facylitacji, pozwalające na wspieranie dialogu i rozwiązywania sytuacji bez brania na siebie dodatkowych odpowiedzialności.

Warsztaty będą przebiegać wg następującego sposobu pracy:

 • wprowadzenie do procesu, prezentacja wszystkich kroków (4)
 • demo każdego kroku w wykonaniu prowadzącego,
 • ćwiczenie procesu przez uczestników – praktyka,
 • omówienie, po kolei wszystkich kroków procesu
 • Q&A
 • omówienie sposobów stosowania procesu w różnych środowiskach – zastanowisz się, jak z systemu Kręgów Naprawczych zrobić stały sposób reagowania na konflikty w Twoim miejscu życia czy pracy.
 • podsumowanie i zamknięcie

Dla kogo:

Kręgi Naprawcze to doskonałe narzędzie dla mediatorów, psychologów, pedagogów, nauczycieli, rodziców, liderów, pracowników HR odpowiadających za wspieranie ludzi w trudnych sytuacjach w firmie.

KIEDY?

………………………………….

gODZINY wARSZTATÓW

sobota: 9.30 – 17.00
niedziela: 9.00 – 16.30
(w tym godzinna przerwa na lunch)

GDZIE?

siedziba FILOMATY
Gliwice
ul.Bojkowska 20a

MASZ PYTANIA?

skontaktuj się z nami
tel. 731 231 741
mail: strefarozwoju@filomata.pl

iNWESTYCJA?

CENA REGULARNA

1375 zł brutto
(1117,89 zł netto)

EARLY BIRD

przy zapisie do 18 marca 2024 r.

1225 zł brutto
(995,93 zł netto)

CENA REGULARNA

przy zapisie od 19 marca 2024 r.

1375 zł brutto
(1117,89 zł netto)

 • Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.
 • Jeżeli aktualnie finanse są jedyną przeszkodą, która nie pozwoli Ci wziąć udziału w warsztatach, skontaktuj się z nami.
 • Zadeklarowana kwota zawiera 200 zł brutto zaliczki. 
 • W przypadku rezygnacji z warsztatów zaliczka nie podlega zwrotowi.
 • W przypadku rezygnacji z kursu krótszym niż 8 dni wpłacona, pełna kwota nie podlega zwrotowi.
 • Wystawiamy faktury VAT.

ZWOLNIENIE Z VAT

Opłata za szkolenie może zostać zwolniona z podatku VAT w przypadku gdy ma charakter kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych:
 • w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) lub
 • w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013r., poz. 1722).
 • Aby skorzystać z tej opcji, prosimy o kontakt telefoniczny (731 231 741).  

  Warsztaty poprowadzi:

  Tomasz Bagiński

  Jestem trenerem, konsultantem, executive coachem, mediatorem i autorem modelu rozmów 1:1, który poprzez empatyczną komunikację oraz skuteczne, celowe i sprawdzone narzędzia wnosi nową jakość do biznesu. Wspieram członków zarządów, dyrektorów, właścicieli firm oraz HR Business Partnerów, a także zespoły i całe organizacje tworząc kompleksowe rozwiązania, które realizują twarde cele biznesowe i jednocześnie odpowiadają na zdiagnozowane potrzeby ludzi w organizacji.
  Pracuję w oparciu o unikatowe na rynku połączenie modelu Porozumienia Bez Przemocy (NVC), Teorii Ograniczeń (TOC) i metody Kręgów Naprawczych, których jako jedyny trener w
  Polsce ukończyłem 3 treningi FP (facilitator practice) prowadzone bezpośrednio przez twórcę metody – Dominika Bartera.

  Z wykształcenia jestem psychologiem, dlatego też mogę korzystać z zaawansowanych narzędzi i testów psychometrycznych. Posiadam certyfikat konsultanta Extended Disc (advanced) – profesjonalnego narzędzia diagnozującego organizacje, zespoły oraz indywidualny potencjał pracowników.
  Specjalizuję się w kompetencjach liderskich i managerskich (zarządzanie zespołem, zmianą,
  konfliktem, zadaniami). Systemowo usprawniam procesy i działania komunikacyjne. Prowadzę indywidualne konsultacje, doradztwo a także procesy rozwojowe dla managerów w oparciu o swój autorski model rozmów jeden na jeden.
  Jestem praktykiem i pragmatykiem biznesu, zwolennikiem narzędziowego, maksymalnie
  prostego i użytecznego podejścia do wyzwań współczesnych firm i organizacji.

  Warsztaty oferowane przez FILOMATĘ – STREFĘ ROZWOJU Sp. z o.o.  są warsztatami komunikacji oraz procesami rozwoju osobistego, przeznaczonymi dla osób dorosłych i nie znajdujących się w kryzysie psychicznym. Nie są i nie mogą być traktowane jako psychoterapia. Znaczące decyzje życiowe oraz kroki terapeutyczne zalecamy podejmować przy wsparciu licencjonowanego terapeuty.