NEUROBIOLOGIA PRZEDSZKOLAKA
czyli o tworzeniu optymalnych warunków dla wzrostu i rozwoju dzieci od wczesnego dzieciństwa

warsztaty stacjonarne

Zapraszamy rodziców i wszystkich, którzy pracują z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym na warsztaty z Markiem Kaczmarzykiem, popularyzatorem wiedzy o neurobiologii człowieka:
NEUROBIOLOGIA PRZEDSZKOLAKA czyli o tworzeniu optymalnych warunków dla wzrostu i rozwoju dzieci od wczesnego dzieciństwa

Tym razem w warsztatowej formie zapraszamy do dokładnego przyjrzenia się jak działają i jak rozwijają się mózgi dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Na obecnym etapie badań nie możemy ignorować wiedzy o neurobiologii. To w naszym przekonaniu „obowiązkowy kawałek” do przyswojenia dla każdego nauczyciela i rodzica. Jeśli interesuje Cię tworzenie optymalnych warunków dla rozwoju dziecka – dołącz do nas koniecznie.

Jako ludzie podlegamy wyjątkowym regułom neurobiologii, ponieważ rodzimy się z niedojrzałymi mózgami, jako bezradne istoty, które potrzebują wiele troski i opieki ze strony dorosłych. Dziecięce mózgi rozwijają się intensywnie w pierwszych latach życia i to, czego doświadczają dzieci w tym czasie w istotny sposób wpłynie na ich dalsze życie, na ostateczny stan ich mózgów. Wiedza o neurobiologii pozwala nam działać tak, aby to, co robimy nie szkodziło dzieciom. Świadomość jest ogromnym dobrem i daje nam wybór. Warto sprawdzać, co służy naszym dzieciom – co je wspiera we wzrastaniu i rozwoju.

W trakcie warsztatów dowiesz się:

 • jak przebiega rozwój mózgu w czasie ontogenezy i jak działa mózg na różnych etapach rozwoju
 • jak wyglądają biologiczne uwarunkowania rozwoju dziecka i co to znaczy, że komórki mózgu małego dziecka są dwa razy bardziej aktywne od komórek mózgu osoby dorosłej
 • dlaczego mamy trudności z interpretacją zachowań dzieci w różnym wieku
 • jakie warunki sprzyjają psychicznemu i fizycznemu rozwojowi dziecka, a jakie ograniczają jego rozwój
 • co to znaczy, że mózg można „ćwiczyć jak mięsień” i jakie okoliczności mają wpływ na jego efektywną pracę
 • dlaczego entuzjazm jest „nawozem” dla rozwoju naszego mózgu
 • jaką rolę odgrywają dorośli w życiu małego dziecka
 • jaką rolę odgrywają zmysły z perspektywy neurobiologii
 • czego potrzebują najmłodsi, aby zaangażować się w działanie i skutecznie zapamiętywać
 • dlaczego uczenie się nowych rzeczy w grupie jest dla dziecka skuteczniejsze i przyjemniejsze, niż w pojedynkę
 • dlaczego słuchanie dzieci jest ważniejsze od mówienia do dzieci
 • co dla dziecięcego mózgu oznacza odczuwanie strachu, stresu i napięcia
 • jak zapraszać mózg do nieustannego uczenia się – od urodzenia aż po kres życia

Twój udział w warsztatach to także KORZYŚCI DLA DZIECKA, które pod Twoimi skrzydłami:

 • będzie rozwijać swój potencjał w atmosferze zaufania, bezpieczeństwa
 • doświadczy optymalnych warunków rozwojowych, tworzonych przez świadomych dorosłych
 • będzie poznawać świat we własnym tempie i z radością, bez strachu i napięcia
 • zbuduje podwaliny emocjonalnej równowagi w dorosłym życiu

Najważniejsze punkty programu warsztatów:

 • Podstawy neurodydaktyki.
 • Rozwój mózgu i potrzeby dziecka w pierwszych latach życia.
 • Charakterystyka działania mózgu na różnych etapach rozwoju. Specyficzne reakcje osób w różnym wieku.
 • Optymalne warunki dobrego wychowania.
 • Siła mechanizmów lustrzanych.
 • „Wspólnota plemienia” czyli o znaczeniu współdziałania w rozwoju dziecka.
 • Reakcje dorosłych na różne zachowania dzieci i konsekwencje tych reakcji.
 • Język i obrazy w procesach poznawczych.

Kiedy?

2 października (sobota) - godz. 10.00 - 17.00 ( w tym godzinna przerwa na lunch)

gdzie?

siedziba FILOMATY, Gliwice, ul. Bojkowska 20a (Jeśli sytuacja pandemiczna uniemożliwi spotkanie w formie stacjonarnej, warsztaty odbędą się w formule on-line.)

masz pytania?

skontaktuj się z nami telefonicznie: 731 231 741 mailowo: strefarozwoju@filomata.pl

INWESTYCJA?

360 zł brutto

przy zapisie do 15 września

440 zł brutto

  przy zapisie po 15 września

 • Gwarancją rezerwacji miejsca jest wpłata pełnej kwoty. 
 • Zadeklarowana kwota zawiera 100 zł brutto zaliczki.
 • W przypadku rezygnacji z warsztatów zaliczka nie podlega zwrotowi.
 • Wystawiamy faktury VAT.

Opłata za szkolenie zwolniona jest z podatku VAT w przypadku gdy ma charakter kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych:
1. w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) lub 
2. w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013r., poz. 1722). Aby skorzystać z tej opcji, przy składaniu zamówienia w polu „uwagi” należy wpisać „opłata za szkolenie zwolniona z podatku vat”.

Prowadzenie warsztatów: dr Marek Kaczmarzyk, Profesor UŚ w grupie dydaktycznej

Nauczyciel i wykładowca, biolog, neurodydaktyk, autor wielu książek popularnonaukowych, podręczników i programów szkolnych, popularyzator nauki. Od roku 2000 kieruje Pracownią Dydaktyki na Wydziale Biologii Uniwersytetu Śląskiego, jest koordynatorem i autorem licznych projektów edukacyjnych dla młodzieży oraz dorosłych. Proponuje spojrzenie na edukację z perspektywy neuronauk. Specjalizuje się w  zakresie ewolucyjnego, neurobiologicznego i memetycznego podłoża procesów uczenia się, nauczania i wychowania. Poprowadził setki szkoleń i wykładów, w których udział brało już kilkadziesiąt tysięcy nauczycieli i rodziców.