NEUROBIOLOGIA WYCHOWANIA 
– czyli o czym mówią synapsy społeczne?

Zapraszamy na warsztaty z dr. MARKIEM KACZMARZYKIEM:

Przychodzimy na świat zaprogramowani do łączności z innymi.

Deb Dana: Zakotwiczeni, Wyd. UJ, Kraków 2022

Zapraszamy wszystkich, którzy mają ochotę przyjrzeć się procesowi wychowania od strony neurobiologicznej i rozumieć bardziej – dzieci i siebie. Jeśli jesteś rodzicem, lub pracujesz w przestrzeni edukacji i towarzyszysz młodym ludziom w ich rozwoju – te warsztaty są dla Ciebie.

Bohaterem głównym będą tym razem SYNAPSY – czyli taki nasz neurobiologiczny kawałek, bez którego nie bylibyśmy w stanie funkcjonować. Synapsy to połączenia między neuronami, nasz centralny port wewnętrznej komunikacji. Dzięki nim jesteśmy w stanie myśleć, zapamiętywać i odczuwać emocje. Synapsy mają też wiele do powiedzenia w procesach umożliwiających poruszanie mięśni i kontroli pracy gruczołów wydzielniczych.

U ludzi synpasy działają głownie na rzecz tworzenia relacji i przyjaźni, a więc całej struktury społecznej. I właśnie ten kontekst będzie fundamentem warsztatów, które poprowadzi Profesor Marek Kaczmarzyk.

Niezależnie od naszej wiedzy na temat funkcjonowania ludzkiego gatunku, procesy neurobiologiczne nieustannie działają w tle z całą swoją mocą. Jednak im bardziej je rozumiemy tym więcej mamy wyboru, bo poszerza się nasza świadomość.

Warto pamiętać, że wraz ze świadomością przychodzi WYBÓR.

Od rozumienia człowieczej neurobiologii ścieżka prowadzi do rozumienia siebie i innych ludzi.

PROGRAM WARSZTATÓW

Zapanowaliśmy warsztatową podróż z takimi oto znakami zapytania:

 • Jak wychować do wspólnoty i zachować wspólnotę wychowania?
 • O czym mówi tak naprawdę powiedzenie, że potrzebna jest cała wioska, aby wychować dziecko?
 • Dlaczego nasze mózgi nie znoszą samotności?
 • O czym mówi neurobiologia rozwoju w kontekście biologii naszego  gatunku?
 • Po co nam synapsy?
 • Co wspólnego mają sieci społeczne z synapsami społecznymi?
 • Jak „prawo plemienia” ma się do neurobiologii naszego gatunku?
 • Jak budować kulturę wychowania w oparciu o naturę ludzkiego gatunku?
 • Co nam daje “samoudomowienie”, czyli dlaczego wygrywają najżyczliwsi?
 • Co to znaczy, że mózg można „ćwiczyć jak mięsień” i jakie okoliczności mają wpływ na jego efektywną pracę?
 • Co możesz zrobić jako rodzic lub nauczyciel(ka), by mądrze wspierać młodych i jak w tym wszystkim zadbać o siebie?

Twój udział w warsztatach to także KORZYŚCI DLA DZIECI I NASTOLATKÓW, które dorastają pod Twoimi skrzydłami, bowiem:

 • będą rozwijać swój potencjał w atmosferze zaufania i bezpieczeństwa
 • doświadczą optymalnych warunków rozwojowych, tworzonych przez świadomych dorosłych – zrozumienia i jednoczesnego stawiania granic
 • zbudują podwaliny emocjonalnej równowagi w dorosłym życiu

I jeszcze jedno – nie chodzi a to, abyśmy poszerzając swą wiedzę i umiejętności zaczęli wokół dzieci i nastolatków „chodzić na palcach” i zgadzać się na wszystko. Chodzi o to, aby ZROZUMIEĆ. I pamiętać, że ROZUMIENIE nie oznacza USPRAWIEDLIWIANIA. A POROUZUMIENIE polega na tym, że także wtedy, kiedy jest trudno i się ze sobą nie zgadzamy, możemy rozmawiać, szanując się nawzajem. Chodzi o ścieżkę dialogu i budowania relacji. Możesz być w życiu Twojego dziecka lub nastolatka po prostu pozytywnym dorosłym.

KIEDY?

…………

gODZINY wARSZTATÓW

9.30 – 17.00

GDZIE?

siedziba FILOMATY
Gliwice
ul.Bojkowska 20a

MASZ PYTANIA?

skontaktuj się z nami
tel. 731 231 741
mail: strefarozwoju@filomata.pl

iNWESTYCJA?

EARLY BIRD

przy zapisie do 20 listopada 2023 r.

390 zł brutto
(317,07 zł netto)

CENA REGULARNA

przy zapisie od 21 listopada 2023 r.

450 zł brutto
(365,85 zł netto)

CENA REGULARNA

450 zł brutto
(365,85 zł netto)

 • Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.
 • Jeżeli aktualnie finanse są jedyną przeszkodą, która nie pozwoli Ci wziąć udziału w warsztatach, skontaktuj się z nami.
 • Zadeklarowana kwota zawiera 150 zł brutto zaliczki. 
 • W przypadku rezygnacji z warsztatów zaliczka nie podlega zwrotowi.
 • Wystawiamy faktury VAT.

ZWOLNIENIE Z VAT

Opłata za szkolenie może zostać zwolniona z podatku VAT w przypadku gdy ma charakter kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych:
 • w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) lub
 • w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013r., poz. 1722).
 • Aby skorzystać z tej opcji, prosimy o kontakt telefoniczny (731 231 741).  

  Warsztaty poprowadzi:

  dr Marek Kaczmarzyk
  Profesor UŚ w grupie dydaktycznej

  Nauczyciel i wykładowca, biolog, neurodydaktyk, autor wielu książek popularnonaukowych, podręczników i programów szkolnych, popularyzator nauki. Od roku 2000 kieruje Pracownią Dydaktyki na Wydziale Biologii Uniwersytetu Śląskiego, jest koordynatorem i autorem licznych projektów edukacyjnych dla młodzieży oraz dorosłych. Proponuje spojrzenie na edukację z perspektywy neuronauk. Specjalizuje się w  zakresie ewolucyjnego, neurobiologicznego i memetycznego podłoża procesów uczenia się, nauczania i wychowania. Poprowadził setki szkoleń i wykładów, w których udział brało już kilkadziesiąt tysięcy nauczycieli i rodziców.

  Warsztaty oferowane przez FILOMATĘ – STREFĘ ROZWOJU Sp. z o.o.  są warsztatami komunikacji oraz procesami rozwoju osobistego, przeznaczonymi dla osób dorosłych i nie znajdujących się w kryzysie psychicznym. Nie są i nie mogą być traktowane jako psychoterapia. Znaczące decyzje życiowe oraz kroki terapeutyczne zalecamy podejmować przy wsparciu licencjonowanego terapeuty.