CZYM JEST MYŚLENIE KRYTYCZNE? NARZĘDZIA KRYTYCZNEGO MYŚLENIA DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Szkolenie przeznaczone dla wszystkich pracujących z dziećmi i młodzieżą, dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli przedmiotów, wychowawców, pedagogów, a także dla rodziców.

MYŚLENIE KRYTYCZNE – to uniwersalny program edukacyjny w formie trzech prostych narzędzi graficznych do zastosowania na wszystkich poziomach edukacyjnych – od przedszkola do szkoły wyższej. Jednocześnie celem warsztatów jest wskazanie odpowiedzi na 3 pytania pojawiające się w każdym aspekcie życia, również w edukacji: Co należy zmienić? W co należy to zmienić? Jak należy to zmienić?

Uniwersalność programu polega na tym, że te trzy narzędzia (Chmura, Gałąź, Drzewko Ambitnego Celu) można zastosować do wszelkich treści edukacyjnych, takich jak:

 • związki przyczynowo-skutkowe występujące w treściach wszystkich przedmiotów (polski, historia, matematyka, przyroda, fizyka, itp.),
 • zapamiętanie na bazie zrozumienia a nie „wykucia” (matematyka, geografia, chemia, fizyka, historia),
 • analiza treści, umiejętność tworzenia nowej wiedzy, tworzenie hipotez, argumentacja, ocenianie – czyli myślenie krytyczne,
 • planowanie pracy (sprawy wychowawcze),
 • podejmowanie samodzielnych decyzji przez uczniów i przewidywanie ich konsekwencji,
 • sprawna komunikacja w klasie,
 • analiza konfliktów i umiejętność znajdowania ich rozwiązań.

Poprzez swój graficzny układ, przejrzystość i łatwość budowy narzędzia te są bardzo proste do przyswojenia i zastosowania przez uczniów. Uczniowie dzięki zastosowaniu narzędzi w codziennej nauce:

 • potrafią zrozumieć materiał zamiast uczyć się go na pamięć,
 • potrafią odnieść wiedzę zdobyta w szkole do swojego życia poza szkołą,
 • wiedzą, jak rozwiązywać swoje problemy, konflikty,
 • mają narzędzia, dzięki którym mogą i przejmują odpowiedzialność za proces uczenia się na swoje barki.

Prowadzenie

Dawid Brzeziński

Czas trwania

10 godzin dydaktycznych (dwa spotkania po 5 godzin)

Liczebność grupy

maksymalnie 18 osób

Forma warsztatów

stacjonarna