INFORMACJA ZWROTNA CZYLI CO ODE MNIE USŁYSZAŁEŚ?

Udzielanie informacji zwrotnej to podstawowa umiejętność skutecznych nauczycieli, dyrektorów, liderów zespołów. Zapraszamy na warsztaty, które umożliwią spojrzenie na informację zwrotną jak na proces twórczy, którego jesteśmy autorami. Szkolenie pokazuje jak budować informację zwrotną, opartą na obserwacji, aby stała się narzędziem motywacji i wyzwalania potencjału w ludziach wokół nas.

Cele i korzyści:

 • rozwój umiejętności interpersonalnych związanych z komunikowaniem,
 • zbudowanie świadomej strategii przekazywania informacji zwrotnej (pozytywnej i negatywnej), która prowadzi do konstruktywnego dialogu,
 • umiejętne wyznaczanie celów z pracownikiem (uczniem) jako wynik informacji zwrotnej,
 • nabycie umiejętności empatycznego, aktywnego słuchania (werbalne i niewerbalne oznaki aktywnego słuchania, zadawanie pytań, podsumowanie, parafraza),
 • znalezienie sposobu na precyzyjne określanie własnych oczekiwań,
 • radzenie sobie z własnymi emocjami (zwłaszcza przy przekazywaniu informacji negatywnych),
 • radzenie sobie w sytuacjach trudnych: agresji, wycofania lub silnej reakcji emocjonalnej rozmówcy.

W trakcie warsztatów ćwiczymy, jak

 • sprawić, aby informacja stała się narzędziem motywacji i wyzwalania potencjału,
 • przekazywać informacje, aby mieć pewność, że zostały usłyszane dokładnie tak, jak tego chcieliśmy,
 • oddzielać fakty od opinii,
 • unikać błędów w ocenie (np. efekt aureoli),
 • precyzyjnie określać swoje potrzeby i wyrażać prośby,
 • przekazać informacje i zachować relacje oparte na wzajemnym szacunku,
 • rozpoznawać zakłócenia w procesie komunikacji i jak ich unikać,
 • aktywnie słuchać i świadomie używać narzędzi (zadawanie pytań, podsumowanie, parafraza, odzwierciedlenie).

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów, pozwalających na aktywny udział wszystkim uczestnikom. Pracujemy, wykorzystując ćwiczenia grupowe, w parach oraz symulacje, które umożliwiają przećwiczenie sytuacji z jakimi bardzo często mamy do czynienia w rzeczywistości.

Prowadzenie

Elżbieta Więcław

Czas trwania

4 lub 8 godzin dydaktycznych

Liczebność grupy

maksymalnie 18 osób

Forma warsztatów

stacjonarna