RODZICE W SZKOLE (PRZEDSZKOLU): SPÓR CZY WSPÓŁPRACA?

Nie sposób wyobrazić sobie pracy szkoły (przedszkola) bez rodziców uczniów (dzieci). Czasem bywają partnerem dialogu i wielkim wsparciem, czasem – utrapieniem dla nauczyciela. Co możemy zrobić, aby zapewnić sobie dobrą współpracę z rodzicami? Jak prowadzić spotkania rodziców, aby były źródłem siły dla jednej i drugiej strony? Jak mówić, aby słuchali? Jak słuchać, aby mówili? 

Cele szkolenia:

 • zbudowanie świadomej strategii współpracy z rodzicami, nastawionej na dialog,
 • nabycie umiejętności empatycznego nawiązywania kontaktu ze sobą i z rodzicami,
 • znalezienie sposobu na precyzyjne określanie własnych potrzeb,
 • zdobycie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i ochrony siebie,
 • wzmocnienie własnej pozycji jako partnera w dialogu z rodzicem,
 • rozpoznawania osobistych ograniczeń we współpracy z rodzicami,
 • budowanie wizerunku szkoły (przedszkola) w oczach rodziców i poprzez rodziców.

W programie szkolenia:

 • charakterystyka sytuacji trudnych w szkole (przedszkolu), specyfika relacji nauczyciel – rodzic,
 • diagnoza własnej postawy wobec rodziców,
 • strategie radzenia sobie z agresywną postawą rodzica,
 • cztery sposoby przyjmowania negatywnego komunikatu,
 • zasady mediacji w sytuacji konfliktu,
 • świadoma i efektywna komunikacja.

W trakcie szkolenia podpowiemy, jak:

 • sprawić, aby rodzice byli Twoim wsparciem w pracy wychowawczej,
 • prowadzić zebrania z rodzicami, aby nie były źródłem frustracji, lecz przynosiły radość,
 • budować relacje z rodzicami, oparte na zrozumieniu i empatii,
 • zerwać z szablonami myślenia, które prowadzą do gniewu i depresji,
 • zapobiegać konfliktom i rozwiązywać je,
 • zachęcać rodziców do współpracy i budować ich więź ze szkołą (przedszkolem),
 • współpracować z rodzicami, stosując język działań pozytywnych,
 • postępować, aby nie być manipulowanym, jak stawiać granice,
 • poprzez dobrą komunikację budować relacje oparte na wzajemnym szacunku,
 • rozpoznawać zakłócenia w procesie komunikacji i jak ich unikać,
 • czerpać radość i satysfakcję ze współpracy z rodzicami.

Prowadzenie

Elżbieta Więcław

Czas trwania

4 lub 8 godzin dydaktycznych

Liczebność grupy

maksymalnie 18 osób

Forma warsztatów

stacjonarna