SZTUKA MEDIACJI - CZYLI JAK KONFLIKT MOŻE BYĆ SZANSĄ? OD KONFLIKTU DO KONTAKTU

Proponujemy spojrzenie na konflikty, jak na naturalną część życia, z którą możemy sobie radzić bez gniewu i złości. Warsztaty mediacji w duchu NVC to szansa spojrzenia na konflikt z innej perspektywy. Zakładamy, że konflikty oznaczają, że komuś na czymś bardzo zależy – mogą być informacją zwrotną, powstają tam, gdzie ludzie mają swoje zdanie i chcą mówić o potrzebach, mogą wzbogacać i pomagać w odkrywaniu nowych rozwiązań, mogą przynieść pożytek, jeśli stosujemy podejście wygrany-wygrany.
A to oznacza rezygnację z sięgania po wymierzanie kar i narzucanie procedur, które często pogłębiają frustrację i nie rozwiązują konfliktowych sytuacji.
Poprzez mediacje NVC dążymy o tego, aby wszystkie strony konfliktu się usłyszały.

Warsztaty obejmują zagadnienia:

  • Przekonania na temat konfliktów. Od konfliktu do dylematu. Praca z przekonaniami
  • Trzecia strona w konflikcie – na czym polega rola mediatora?
  • Nawyki językowe, uważność na słowa (piramida nienawiści G. Allporta).
  • Docieranie do potrzeb w trudnej sytuacji – praktyka empatycznego słuchania.
  • Pięć etapów mediacji wg NVC, struktura mediacji.
  • Praktyka umiejętności mediacyjnych – ćwiczenia w grupach

Warsztaty przeznaczone są dla wszystkich, którzy chcą skutecznie rozwiązywać konflikty oraz tworzyć bliskie i autentyczne relacje z ludźmi. Umiejętności radzenia sobie z konfliktami na drodze NVC pomogą także nauczycielom w nawiązaniu kontaktu z dziećmi i nastolatkami i dostrzeżeniu szans, jakie niesie konflikt. Zmienimy perspektywę!

Prowadzenie

Elżbieta Więcław

Czas trwania

4 lub 8 godzin dydaktycznych

Liczebność grupy

maksymalnie 18 osób

Forma warsztatów

stacjonarna