PSYCHOTRAUMATOLOGIA dla nauczycielek i nauczycieli
- wsparcie osób z doświadczeniem traumy – perspektywa szkoły

WARSZTATY STACJONARNE – ŁĄCZNIE 15 GODZIN DYDAKTYCZNYCH

Kiedy planowaliśmy te warsztaty kilka miesięcy temu, nie mieliśmy pojęcia, jak bardzo aktualny i jak biski będzie temat w wymiarze traumy wojennej. Trauma to psychiczny uraz, którego doświadczyć można w sytuacji zagrożenia życia albo zdrowia. Obecnie wielu osobom kojarzy się zapewne z wojną, ale to nie jest jedyna forma stresora wywołującego traumatyczne następstwa. Rezultatem psychicznego urazu mogą być utrwalone trudności w codziennym funkcjonowaniu. Zapraszamy na warsztaty, których celem jest pogłębienie wiedzy o traumie oraz rozwój umiejętności wspierania dzieci i młodzieży z traumą.

Rodzice i nauczyciele mogą wiele zrobić – ogromna jest ich rola w kształtowaniu rezyliencji (czyli umiejętności dostosowania się do zmiennych warunków, odporności, odzyskiwania sił psychicznych – „wychodzenia na prostą” po trudnych przeżyciach).
Aby pomóc, trzeba wiedzieć, jak. Świadomość daje wybór i rozwiązania. Właśnie dlatego warto wziąć udział w tych warsztatach.

Program:

  1. Psychologia traumy, trauma wojenna i uchodźcza, przekaz traumy, traumy złożone.
  2. Style przetrwania traumy, reagowanie na traumę.
  3. Powrót do codzienności, psychoedukacja, ćwiczenie rezyliencji, przetwarzanie traumy.
  4. Trening oddechu, dwunastostopniowy program leczenia traumy, model relacyjny, regulacja emocji, wspieranie rozwoju w dłuższej perspektywie, zróżnicowanie ja.

Kiedy?

17-18 lutego 2023 r.
piątek - godz. 16.00 - 20.00
sobota - godz. 9.00 - 17.00

gdzie?

siedziba FILOMATY, Gliwice, ul. Bojkowska 20a

masz pytania?

skontaktuj się z nami telefonicznie: 731 231 741 mailowo: strefarozwoju@filomata.pl

INWESTYCJA?

500 zł netto (615 zł brutto)

W przypadku placówek oświatowych opłata za warsztaty może zostać zwolniona z podatku vat. Wówczas obowiązuje cena netto. Szczegóły w informacji poniżej.

Opłata za szkolenie zwolniona jest z podatku VAT w przypadku gdy ma charakter kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych:
1. w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) lub
2. w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013r., poz. 1722). Aby skorzystać z tej opcji, przy składaniu zamówienia w polu “uwagi” należy wpisać “opłata za szkolenie zwolniona z podatku vat”.

  • Gwarancją rezerwacji miejsca jest wpłata pełnej kwoty. 
  • Zadeklarowana kwota zawiera 150 zł brutto zaliczki.
  • W przypadku rezygnacji z warsztatów zaliczka nie podlega zwrotowi.
  • W przypadku rezygnacji z warsztatów w terminie krótszym niż 8 dni wpłacona, pełna kwota nie podlega zwrotowi.
  • Wystawiamy faktury VAT.

Prowadzenie warsztatów: Tomasz Bilicki

pedagog, psychoterapeuta (1. stopień referencyjny), psychotraumatolog, interwent kryzysowy oraz nauczyciel. Ukończył studia podyplomowe m.in. z psychologii motywacji (Uniwersytet SWPS) i psychotraumatologii (Uniwersytet Gdański) oraz kilkaset godzin szkoleń w zakresie wsparcia i terapii. Absolwent amerykańskiego programu szkoleniowego ICISF w modelu indywidualnej i grupowej interwencji kryzysowej CISM, zalecanego przez ONZ. Szkolił się także na Uniwersytecie w Nowym Jorku, Utrechcie i Harvarda. Pracuje m.in. w punkcie interwencji kryzysowej, ośrodku opieki psychologiczno-psychoterapeutycznej (1. stopień referencyjny), telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży.

Warsztaty oferowane przez FILOMATĘ – STREFĘ ROZWOJU Sp. z o.o. są warsztatami komunikacji oraz procesami rozwoju osobistego, przeznaczonymi dla osób dorosłych i nie znajdujących się w kryzysie psychicznym. Nie są i nie mogą być traktowane jako psychoterapia. Znaczące decyzje życiowe oraz kroki terapeutyczne zalecamy podejmować przy wsparciu licencjonowanego terapeuty.