POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY – INTENSYWNE WARSZTATY
edycja wiosna/lato 2024

MODUŁ I – ZROZUMIEĆ SIEBIE
MODUŁ II – USŁYSZEĆ CIEBIE
MODUŁ III – RozmawiajMY
(łącznie – 54 godz. dydaktyczne)

Wszystkich, którzy chcą świadomie budować relacje – tak, aby były źródłem satysfakcji, radości i bliskości zapraszamy na intensywny kurs Porozumienia bez Przemocy. 

Każdy uczestnik warsztatów otrzyma:

 • Komplet materiałów warsztatowych
 • Zaświadczenie potwierdzające udział w warsztatach

KIEDY?

wtorek, środa
moduł I: 28-29 maja 2024
moduł II: 18-19 czerwca 2024
moduł III: 2-3 lipca 2024

gODZINY WARSZTATÓW

wtorki: 9.30 – 17.30
środy: 9.00 – 16.30
(w tym godzinna przerwa na lunch)

LICZEBNOŚĆ GRUPY

maksymalna liczba uczestników
to 16 osób

GDZIE?

siedziba FILOMATY
ul.Bojkowska 20a
Gliwice

MASZ PYTANIA?

skontaktuj się z nami
tel. 731 231 741
mail: strefarozwoju@filomata.pl

INWESTYCJA?

KLIENCI INDYWIDUALNI

(możliwość otrzymania tylko faktury imiennej)

UDZIAŁ WE WSZYSTKICH TRZECH MODUŁACH

1950 zł brutto

PLACÓWKI OŚWIATOWE

(wystawiamy fakturę,
możliwość zwolnienia opłaty z VAT)

UDZIAŁ WE WSZYSTKICH TRZECH MODUŁACH

2100 zł brutto 


(1 707,32 zł netto)

FIRMY

(wystawiamy fakturę)

UDZIAŁ WE WSZYSTKICH TRZECH MODUŁACH

2250 zł brutto

 • Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.
 • Zadeklarowana kwota zawiera 400 zł brutto zaliczki. 
 • W przypadku rezygnacji z warsztatów zaliczka nie podlega zwrotowi.
 • W przypadku rezygnacji z kursu krótszym niż 8 dni wpłacona, pełna kwota nie podlega zwrotowi.
 • Wystawiamy faktury VAT.

ZWOLNIENIE Z VAT

Opłata za szkolenie może zostać zwolniona z podatku VAT w przypadku gdy ma charakter kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych:
 • w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) lub
 • w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013r., poz. 1722).
 • Aby skorzystać z tej opcji, prosimy o kontakt telefoniczny (731 231 741).  

  Prowadzenie warsztatów: Elżbieta Więcław

  Elżbieta Więcław

  Certyfikowana trenerka Porozumienia bez Przemocy, mediatorka, nauczyciel-praktyk, z ogromnym doświadczeniem w pracy warsztatowej. 22 lata pracowała jako dyrektor szkoły, jest współzałożycielką niepublicznych placówek FILOMATY w Gliwcach (przedszkola, szkoły podstawowej i LO). Pracuje z radami pedagogicznymi, rodzicami, nastolatkami, grupami otwartymi, udziela także indywidualnego wsparcia. Korzysta z siły Kręgów Naprawczych jako sposobu pracy z konfliktami. Kieruje także pracą Placówki Kształcenia Ustawicznego w Gliwiach: FILOMATA – Strefa Rozwoju.
  Od wielu lat prowadzi grupę praktykującą NVC, która regularnie spotyka się raz w miesiącu.
  Sama tak mówi o sobie:
  Z pasją i pokorą szukam w życiu porozumienia, zwłaszcza wtedy, kiedy trudno jest się usłyszeć.  NVC jest dla mnie w tych poszukiwaniach bardzo pomocną drogą. W szkołach FILOMATY staramy się uczyć empatii na równi ze szkolnymi przedmiotami. Aby młody człowiek stał się empatyczny i życzliwy, musi być traktowany z empatią i życzliwością. I oto jest nasza filozofia działania: potrzeby każdego człowieka są tak samo ważne i każdy ma prawo do szacunku, bezpieczeństwa, uczenia się, przeżywania emocji. 
  Szukamy odpowiedzi na pytania, zadajemy nowe, podejmujemy wyzwania. Czasem popełniamy błędy, mierzymy się z konfliktami i SZUKAMY WSPÓLNYCH ROZWIĄZAŃ.

  Warsztaty oferowane przez FILOMATĘ – STREFĘ ROZWOJU Sp. z o.o.  są warsztatami komunikacji oraz procesami rozwoju osobistego, przeznaczonymi dla osób dorosłych i nie znajdujących się w kryzysie psychicznym. Nie są i nie mogą być traktowane jako psychoterapia. Znaczące decyzje życiowe oraz kroki terapeutyczne zalecamy podejmować przy wsparciu licencjonowanego terapeuty.