NVC W ŻYCIU LIDERA
– OD EMPATYCZNEJ KOMUNIKACJI DO SKUTECZNYCH ZESPOŁÓW

Jesteś liderem w swojej organizacji, zespole, środowisku zawodowym lub społecznym? Jeśli chcesz szukać sposobów na tworzenie przestrzeni, w której skuteczność wynika z wzajemnego zrozumienia i współodpowiedzialności

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji procesu rozwojowego NVC W BIZNESIE:

NVC w życiu lidera – Od empatycznej komunikacji do skutecznych zespołów

Pracuj i działaj z lekkością!

Zaproś do swojego zespołu więcej współpracy i efektywności w dobrej atmosferze.
Dbając o swój rozwój, skorzystaj z narzędzi NVC, by budować długotrwałe relacje biznesowe – zyskaj nową perspektywę, jaką wnosi Porozumienie bez Przemocy.
W czasie warsztatów NVC W BIZNESIE sprawdzisz, jak budować relacje, współpracę, zaufanie i dzięki temu efektywnie współtworzyć zespoły i nimi zarządzać.

Sprawdź, co zyskacie – Ty i Twoja organizacja:

 • znajomość prawdziwych potrzeb swoich klientów/pracowników i umiejętność budowania relacji, które wzmacniają obie strony
 • poznanie skutecznych sposobów radzenia sobie z „trudnymi” sytuacjami i „kłopotliwymi” klientami i odnajdowanie konstruktywnych rozwiązań
 • udzielanie i odbieranie wspierającej informacji zwrotnej, która usprawni działania na poziomie organizacyjnym
 • znajdowanie rozwiązań, które uwzględniają potrzeby całej organizacji
 • wzbogacenie kompetencji zawodowych i złapanie nowej perspektywy, jaką daje Porozumienie bez Przemocy (NVC)
 • dbanie o siebie, wyznaczanie granic, wzajemny szacunek
 • poprawę atmosfery w miejscu pracy, a w rezultacie większą motywację i zaangażowanie, za którymi idzie skuteczność w działaniu organizacji

Jeśli zależy Ci na powyższych jakościach, ten kurs jest dla Ciebie!

W czasie trzymiesięcznego procesu rozwojowego:

 • poznasz założenia procesu NVC Marshalla B. Rosenberga
 • zobaczysz, jak skutecznie rozwiązywać konflikty oraz tworzyć rozwiązania wygrany-wygrany
 • przyjrzysz się konkretnym sytuacjom z Twojej zawodowej przestrzeni i zyskasz konkretne narzędzia do pracy na co dzień
 • otrzymasz wiedzę, doświadczenie i wsparcie w procesie rozwojowym
 • przećwiczysz narzędzia NVC i dostosujesz je do specyfiki swojej pracy
 • poznasz sposoby pracy z trudnymi emocjami: złością, strachem, frustracją oraz brakiem motywacji
 • zwiększysz świadomość uczuć i potrzeb swoich i innych, by zwiększyć wzajemne zrozumienie w zespole
 • nauczysz się, jak mieć więcej radości i lekkości w wykonywaniu swojej pracy

Chcesz dowiedzieć się, jak słuchać, aby rozumieć? Jak mówić, by być zrozumianym?

Marshall Rosenberg pytany o to, dlaczego ma tak dużą skuteczność w budowaniu relacji i mediacjach odpowiadał:

NIE SŁUCHAM TEGO, CO LUDZIE MÓWIĄ, SŁUCHAM, JAKIE ZA ICH SŁOWAMI STOJĄ POTRZEBY!

To jest klucz do nawiązania relacji i do rozwiązania każdego wyzwania. Marshall dodawał, że KAŻDY KONFLIKT MOŻNA ROZWIĄZAĆ W CIĄGU 20 MINUT. Tylko najpierw trzeba znaleźć potrzeby, jakie mają obie strony.

Jak znaleźć te potrzeby? Wystarczy zmienić nawykowy sposób myślenia i mówienia. Metody, które poznasz na tym kursie pozwolą Ci skontaktować się z potrzebami swoimi i innych ludzi. Dzięki temu sprawdzisz, jak znajdować rozwiązania, które odpowiadają wszystkim, typu wygrana-wygrana.

Nadal zastanawiasz się, czy ten kurs jest dla Ciebie?

Dla kogo jest ten kurs:

 • dla osób, które pracują w bliskim kontakcie ze swoimi Klientami (psychologów, coachów, trenerów)
 • liderów i menedżerów, właścicieli firm
 • dla osób, które chcą w swoim zawodowym życiu i zawodowych relacjach korzystać ze wsparcia, jakie daje NVC
 • dla osób, które chcą się rozwijać, zdobywając ogromny obszar kompetencji, jaki daje NVC
 • pracowników działów HR

Z nauką NVC jest jak z nauką nowego języka – trzeba go używać, aby zyskać biegłość. Ten kurs został pomyślany w taki sposób, by oprócz poznania metody, uczestnicy mogli również ćwiczyć, doświadczać i praktykować na sytuacjach zawodowych z życia wziętych. Dzięki takiej formule każdy ma szanse osiągnąć najlepsze dla siebie rezultaty i transformować swoje relacje.

Przyjdź i przekonaj się, jak to działa w praktyce!

Kurs poprowadzą trenerzy z wieloletnim doświadczeniem biznesowym i NVC: Joanna Berendt,  Bartosz Berendt, Michał Sosin i Elżbieta Więcław

METODOLOGIA

Warsztaty są prowadzone aktywnymi metodami szkoleniowymi. Zapraszamy uczestników do pracy na forum, w parach i małych grupach. Ćwiczymy na opracowanych i własnych przykładach, które wnoszą osoby uczestniczące. W czasie spotkań tworzymy bezpieczną atmosferę do rozwoju kompetencji w zakresie komunikacji z samym sobą i w relacji z Klientami i Pracownikami.

Porozumienie bez Przemocy daje narzędzia do skutecznej komunikacji, opartej na zrozumieniu i budowaniu relacji. PBP to sposób na głębsze rozumienie siebie i innych i budowanie rozwiązań działających dla wszystkich – win-win. Dzięki głębokiemu zrozumieniu roli uczuć i potrzeb, zwiększasz szansę na zrozumienie oraz bycie zrozumianym i wziętym pod uwagę. Możesz budować relacje i zespoły, w których szacunek i zaufanie są fundamentem porozumienia.

Trzy dwudniowe moduły oraz dodatkowa superwizja poprowadzą Cię krok po kroku do głębszego poznania podejścia NVC, praktycznych narzędzi, świata swoich potrzeb i zrozumienia innych.

SUPERWIZJA

Celem superwizji jest uczenie się z własnych doświadczeń praktykowania NVC w kontekście zawodowym oraz otrzymanie informacji zwrotnej od trenerów oraz grupy. Superwizja daje możliwość rozwoju tym uczestnikom, którzy pragną wprowadzać NVC do swoich organizacji lub są trenerami i chcą dostać informację zwrotną z metapoziomu. .

W trakcie superwizji możesz pokazać wybrany dialog lub proces NVC i sprawdzić jego skuteczność słuchając informacji zwrotnej od grupy i trenerów.

Superwizja jest nieobowiązkowa.

CERTYFIKAT

Po kursie otrzymasz certyfikat ukończenia kursu poświadczony przez certyfikowanych przez Center of Nonviolent Communication (CNVC) trenerów. Ten dokument może stać się początkiem drogi do certyfikacji przez CNVC. Aby otrzymać certyfikat, konieczna jest obecność w 80% zajęć.

PROGRAM KURSU

MODUŁ I (1-2 kwietnia 2025)
EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA LIDERA – ŚWIADOMOŚĆ SIEBIE

Moduł pierwszy jest wprowadzeniem do NVC i zaproszeniem do świata przywództwa opartego na empatii, w którym jest miejsce dla emocji i potrzeb i świadomych wyborów.

 • Podstawowe założenia i narzędzia NVC
 • Droga do porozumienia od JA poprzez TY do MY
 • Jak działają słowa, których używamy? Pułapki komunikacji.
 • Świadomość siebie i zarządzanie sobą: od języka nawykowego do języka potrzeb
 • 4 komponenty skutecznej komunikacji – ważne rozróżnienia:
  – Oceny a Obserwacje
  – Myśli a Uczucia
  – Strategie a Potrzeby
  – Żądania a Prośby
 • Lider czyli kto? Jak może tworzyć efektywne zespoły?
 • Złość lidera – jak nią zarządzać i przekuwać w zasoby budujące relacje?
  – złość i inne „dzwonki” alarmowe w zespole
  – złość jako źródło ważnych informacji
  – sposoby transformowania złości
 • Przywództwo oparte na empatii czyli co?

MODUŁ II (6-7 maja 2025)
ŚWIADOMOŚĆ INNYCH

Moduł drugi buduje kompetencje aktywnego słuchania i prowadzenia efektywnych rozmów, w których ludzie wzajemnie słyszą się z perspektywy potrzeb, rozumieją emocje i potrafią je nazywać i regulować. Rozwija umiejętności budowania kontaktu, który sprzyja relacjom.

 • Język potrzeb w praktyce – moc potrzeb budująca kontakt
 • Odchodzenie od etykiet i ocen na rzecz kontaktu, siła obserwacji
 • Empatia jako postawa a granice i cele biznesowe
 • Odmowa budująca kontakt i wzajemne zaufanie
  – Co ważnego stoi  za odmową?
  – Jak odmawiać z uważnością na kontakt?
  – Jak przyjmować odmowę konstruktywnie, z uważnością na potrzeby zespołu/organizacji?
 • Trudne komunikaty w zespole jako szansa na głębsze zrozumienie siebie i innych, na szukanie wspólnych rozwiązań
  – Co oznaczają dla lidera i zespołu trudne komunikaty, czym są?
  – Co stoi za trudnymi komunikatami?
  – Jak z empatią dla siebie i innych sobie z nimi radzić?

MODUŁ III (17-18 czerwca 2025)
ZARZĄDZANIE RELACJAMI W ZESPOLE – SIŁA DIALOGU

Moduł trzeci jest praktyką formułowania informacji zwrotnej, która buduje współpracę i wzmacnia relacje. To służy współtworzeniu przestrzeni, która działa dla każdego i zachęca do współodpowiedzialności za organizację.

 • Informacja zwrotna budująca współpracę
  – Co wspiera budowanie kultury informacji zwrotnej w organizacji?
  – O co zadbać, by informacja zwrotna wzmacniała relację?
  – Model informacji zwrotnej opartej na współpracy wg Miki Kashtan
  – Różne zastosowania prośby o kontakt
 • Reagowanie na informację zwrotną, którą trudno jest usłyszeć
 • Dynamika empatycznej rozmowy:
  – Jak mówić by być usłyszanym?
  – Jak słuchać by usłyszeć?
  – Jak zwiększać szanse na wzajemne usłyszenie siebie?
  – Umowy rokujące na rozwiązania
 • Integracja poznanych narzędzi NVC i praktyka na przykładach z życia biznesowego uczestników

KIEDY?

MODUŁ I: 1-2kwietnia 2025
MODUŁ II: 6-7 maja 2025
MODUŁ III: 17-18 czerwca 2025
SUPERWIZJA (online): 17 września 2025

gODZINY WARSZTATÓW

 • pierwszy dzień: 10.00 – 17.30
  (w tym godzinna przerwa na lunch)
 • drugi dzień: 9.00 – 16.30
  (w tym godzinna przerwa na lunch)
 • superwizja: 9.00 – 15.00

LICZEBNOŚĆ GRUPY

 • warsztaty odbędą się, jeśli zbierze się grupa min. 12 osób. 
 • maksymalna liczba uczestników to 16 osób

tELEKLASY

Po każdym module odbywa się dodatkowo spotkanie on-line, tzw. „teleklasa”, która służy wymianie doświadczeń i jest dodatkowym wsparciem trenera dla uczestników. 
Terminy teleklas: 22 kwietnia 2025, 19 maja 2025, 30 czerwca 2025.
Godziny teleklas: 9.30 – 11.00

gDZIE?

stacjonarnie
Warszawa, Port Empatii
ul.Okrzei 6, lok. 49

MASZ PYTANIA?

skontaktuj się z nami
tel. 731 231 741
mail: strefarozwoju@filomata.pl

INWESTYCJA?

CENA REGULARNA

8700 zł brutto

9200 zł brutto
(w przypadku płatności ratalnej)

EARLY BIRD

przy zapisie
do 10 grudnia 2024 r.

7500 zł brutto

8000 zł brutto
(w przypadku płatności ratalnej)

CENA REGULARNA

przy zapisie
od 11 grudnia 2024 r.

8700 zł brutto

9200 zł brutto
(w przypadku płatności ratalnej)

 • Rezerwacja miejsca oznacza zapisanie się na cały kurs i poniesienie związanych z tym kosztów
 • Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.
 • Zadeklarowana kwota zawiera 500 zł brutto zaliczki. 
 • Wystawiamy faktury VAT.
 • W przypadku rezygnacji z warsztatów zaliczka nie podlega zwrotowi.
 • W przypadku rezygnacji z kursu w terminie 21 dni lub krótszym przed datą rozpoczęcia kursu, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

ZWOLNIENIE Z VAT

Opłata za szkolenie może zostać zwolniona z podatku VAT w przypadku gdy ma charakter kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych:
 • w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) lub
 • w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013r., poz. 1722).
 • Aby skorzystać z tej opcji, prosimy o kontakt telefoniczny (731 231 741).  

  TRENERZY

  Joanna Berendt

  Od 2014 certyfikowana przez The Center for Nonviolence Communication trenerka NVC oraz mediatorka NVC, Doświadczona trenerka biznesu, akredytowany coach ICF PC, certyfikowana trenerka Pozytywnej Neuroplastyczności. Ma ponad 10 lat doświadczenia zdobytego w międzynarodowych korporacjach z branży finansowej na stanowiskach menadżerskich, gdzie zarządzała projektami i zespołami. Autorka wielu artykułów i książek na temat Porozumienia bez Przemocy, m.in. “Alfabet empatii” oraz “Dogadać się z innymi. Czyli porozumienie bez przemocy nie tylko w życiu organizacji”. Zainicjowała utworzenie pierwszych w Polsce studiów podyplomowych z Porozumienia bez Przemocy na Collegium Civitas, gdzie od 2015 roku prowadzi zajęcia. Specjalizuje się w następujących obszarach: rozwiązywanie konfliktów, mediacje, konstruktywna komunikacja w życiu, rodzinie i organizacji, coaching menadżerski, coaching zespołów, coaching systemowy.

  Elżbieta Więcław

  Certyfikowana przez CNVC trenerka Porozumienia bez Przemocy oraz mediatorka NVC i przedsiębiorca. Od 1996r. lat współprowadzi Firmę, w której obecnie zatrudnionych jest ponad 100 osób. Budowanie i zarządzanie zespołami jest jej praktyką codzienną, w której fundamentem działania jest empatyczna komunikacja.
  Przez 22 lata była dyrektorem niepublicznego LO, obecnie jest dyrektorem programowym trzech placówek edukacyjnych w Gliwicach. Od 2020 kieruje także Placówką Kształcenia Ustawicznego.
  Pracuje z zespołami zawodowymi, rodzicami, nastolatkami, grupami otwartymi, udziela także indywidualnego wsparcia. Od wielu lat prowadzi w Gliwicach grupę praktykującą NVC, która regularnie spotyka się raz w miesiącu. Szuka odpowiedzi na pytania, zadaje nowe, podejmuje wyzwania. Czasem popełnia błędy, mierzy się z porażkami. Stara się współtworzyć świat, który działa dla każdego. Z radością podzieli się swoim doświadczeniem w świecie budowania relacji.

  Bartosz Berendt

  Coach akredytowany przez International Coach Federation oraz Izbe Coachingu Prowadzi coaching indywidualny dla osób stojących u progu ważnych, życiowych zmian, takich jak zmiana pracy, awans, rozwój własnej firmy, odnalezienie się w nowej roli zawodowej lub osobistej, jak również coaching zespołowy dla liderów i zespołów wdrażających zmiany w organizacji. Pracuje w wyczynowym sporcie, wspierając zawodników i drużyny w realizacji celów sportowych i pozasportowych. Prowadzi warsztaty, supewizje i mentorcoaching dla doświadczonych coachów. Współpracuje z uczelniami wyższymi w zakresie kształcenia coachów i akredytacji programów szkoleniowych. Posiada doświadczenie w realizacji projektów pociągających za sobą strategiczne zmiany w organizacjach, między innymi związanych z tworzeniem i wdrażaniem strategii firmy, implementacją systemów informatycznych, zmianą struktury organizacyjnej, restrukturyzacją i optymalizacją procesów.

  Michał Sosin

  Trener / Mentor / Przedsiębiorca 
  Trener komunikacji empatycznej i przedsiębiorca z ponad 15-letnim doświadczeniem. Uczy, jak się komunikować tak, żeby inni cenili Twoją obecność i uwielbiali z Tobą pracować. Współtworzył sukces m.in. firmy DocPlanner (w Polsce: ZnanyLekarz.pl), zbudowałfirmę Nobilitus, która specjalizuje się w pozyskiwaniu finansowania na działalność badawczo-rozwojową z NCBiR oraz jest mentorem w akceleratorach startupowych (PFR).
  Zajmuje się komunikacją od 2012 roku i cały czas rozwija się z pomocą nauczycieli i mentorów w Polsce i za granicą.
  Mówi, że “Biznes to ludzie a ludzie to komunikacja”. Dzieląc się wiedzą i doświadczeniem zaprasza ludzi, którym towarzyszy do szukania porozumienia aby wspólnie mogli  osiągać lepsze wyniki.

  OPINIE UCZESTNIKÓW PIERWSZEJ ŚLĄSKIEJ EDYCJI

  Co mi dały te warsztaty?

  • “Inspirację do pracy” – Zadowolona uczestniczka
  • “Większą świadomość siebie, większe zrozumienie innych, podstawy, którymi chcę się kierować w komunikacji z innymi”. – Ola
  • “Uczestnictwo w warsztatach “NVC w Biznesie” prowadzone przez wspaniałych trenerów pozwoliło mi rozwinąć moją empatią względem moich klientów. To dzięki warsztatowi nauczyłam się jak jako przedsiębiorca rozpoznawać i rozumieć potrzeby moich klientów. Zaczęłam rozumieć jaka intencja i jaka ich niezaspokojona potrzeba stoi za ich słowami i czynami. Nauczyłam się też empatii wobec siebie i jasnego przedstawiania swoich potrzeb by wspólnie z moimi klientami wypracowywać najlepsze rozwiązania do konkretnych wyzwań. Dzięki rozwiniętej empatii buduję obecnie głębsze relacje z klientami co przekłada się na ich lojalność i szczere polecania współpracy ze mną nowym klientom”. – Katarzyna Krupa – niezależny konsultant procesu Design Thinking, tworzenia innowacyjnych rozwiązań biznesowych i produktów trafiających w potrzeby klientów z 10 letnim stażem pracy w firmie Google
  • „Bardzo serdecznie polecam kurs NVC w biznesie. Był on dla mnie wspaniałą inspiracją i okazją do poznania i przećwiczenia praktycznych narzędzi porozumienia bez przemocy, które na co dzień wykorzystuje w relacjach ze współpracownikami, klientami oraz w życiu osobistym. Dzięki praktyce NVC czuję, że umiem lepiej zrozumieć siebie i w sposób asertywny wyrazić w rozmowie to, co jest dla mnie ważne, a jednocześnie zrozumieć i dopytać o potrzeby drugiej strony. Struktutra NVC pomogła mi też lepiej reagować w trudnych emocjonalnie sytuacjach i efektywniej rozwiązywać konflikty. A wszystko to w twórczej i przyjaznej atmosferze. Polecam z całego serca :)!” – Agata Szydłowska
  • “Pewność że idę dobrą drogą”. – Izabela S.
  • “Dały mi rozwój. Poczułam ze NVC zawsze we mnie było tylko myślałam ze empatia to słabość. Czuje ją w „mięśniach” tak jak pragnęłam na początku kursu. Niektóre elementy stosuje już intuicyjnie, nad niektórymi jeszcze pracuje. Stosownie NVC poprawiło moje relacje prywatne i wprowadzam je z sukcesem w pracy z klientami”. – Aleksandra Rzyczniak właściciel Lepiej Aleksandra Rzyczniak lepiej.eu 
  • “Po warsztacie zaczęłam inaczej słuchać ludzi i zwracać większą uwagę na potrzeby innych osób.
  • “Zrozumiałam też, że empatia dla siebie nie jest egoizmem i bardzo ważne jest uświadomienie sobie własnych potrzeb i zadbanie o siebie. Z kolei ćwiczenia z okazywania wdzięczności pokazały mi jak z wielu rzeczy możemy się cieszyć i ile dobra i piękna jest dookoła nas, o którym niestety tak często zapominamy i przypominamy sobie dopiero w trudnych momentach naszego życia”. – Kinga
  • “Szkolenie ukazało mi co jest najważniejsze w rozmowie z drugim człowiekiem, jak przeprowadzać rozmowę (szczególnie konfliktową), by była wartościowa dla obu stron. I mimo, że przede mną jeszcze wiele pracy w tym zakresie to po szkoleniu pozostałam z przeświadczeniem, że jest to możliwe do osiągnięcia”. – Klaudia

  Warsztaty oferowane przez FILOMATĘ – STREFĘ ROZWOJU Sp. z o.o.  są warsztatami komunikacji oraz procesami rozwoju osobistego, przeznaczonymi dla osób dorosłych i nie znajdujących się w kryzysie psychicznym. Nie są i nie mogą być traktowane jako psychoterapia. Znaczące decyzje życiowe oraz kroki terapeutyczne zalecamy podejmować przy wsparciu licencjonowanego terapeuty.